JUBILEJAS NUMURS LAIKRAKSTA 30. GADADIENĀ

13-09-2019


Foto - J. BRENCIS

GREETINGS TO THE SCIENCE BULLETIN - 30

Felix UNGER,
President European Academy of Sciences and Arts

The Sciences Bulletin has been existing for 30 years now and is issued by the Latvian Academy of Sciences, the Latvian Council of Science and the Latvian Union of Scientists. 30 years is a long time, it is almost one generation and within this time many things have changed, in Latvia too. I recall very good the progress which has been done since 1992, when I visited for the first time Riga. This Newspaper is stimulating, especially to young scientists and all the scientific matters should be brought to the attention in international environments and is mainly designed for the Latvian scientists to foster all the development and to encourage young people being active in their field of sciences.

Science is part of our future!

 

Sveicieni "Zinātnes Vēstnesim" trīsdesmitgadē!

Šis izdevums, ko kopīgi izdod LZA, LZP un LZS, pastāv jau 30 gadus. Tas ir ilgs laiks, gandrīz viena paaudze. Šajā laikā notikušas daudzas pārmaiņas, arī Latvijā. Es redzu ļoti lielu progresu kopš 1992. gada, kad pirmo reizi biju Rīgā. Izdevums adresēts pārsvarā Latvijas zinātniekiem, lai veicinātu visa veida attīstību un starptautisko perspektīvu. ZV ir rosinošs, īpaši jaunajiem zinātniekiem, tas stimulē viņus būt aktīviem savā zinātnes jomā.
Zinātne ir mūsu nākotnes daļa!
Fēlikss Ungers, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas prezidents

 


"Zinātnes Vēstnesis" Nr. 1, 1989. g. 

 

SVEICIENS "ZINĀTNES VĒSTNESIM" JUBILEJĀ!

Ilmārs DŪRĪTIS, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētājs

Sirsnīgi sveicu visus Latvijas zinātniekus un ar zinātnes procesu saistītos
ļaudis, bet jo īpaši "Zinātnes Vēstneša" redakciju, mūsu laikraksta 30 gadu jubilejā! Gandrīz katra zinātnieka vārds kādreiz ticis vai vēl tiks iedrukāts  un aiznests pasaulē, tieši caur šo mums svarīgo laikrakstu!

Mēs varam būt lepni, ka mums ir šāds laikraksts - laika raksts, kas ne tikai informē par svarīgāko, bet dokumentē  mirkli, kurš ik sekundi kļūst par vēsturi! Novēlu nākamo darba cēlienu "Zinātnes Vēstnesim" vēl kvalitatīvāku un ražīgāku! 

Mēs varam būt lepni, ka mums ir šāds laikraksts

  

PAR AKTĪVU UN RĪCĪBSPĒJĪGU SADARBĪBU!

Ilga ŠUPLINSKA,
izglītības un zinātnes ministre

Sirsnīgi sveicu visus Latvijas zinātniekus un ar zinātnes procesu saistītos ļaudis, bet jo īpaši "Zinātnes Vēstneša" redakciju, mūsu laikraksta 30 gadu jubilejā! Gandrīz katra zinātnieka vārds kādreiz ticis vai vēl tiks iedrukāts  un aiznests pasaulē, tieši caur šo mums svarīgo laikrakstu!

Mēs varam būt lepni, ka mums ir šāds laikraksts - laika raksts, kas ne tikai informē par svarīgāko, bet dokumentē  mirkli, kurš ik sekundi kļūst par vēsturi! Novēlu nākamo darba cēlienu "Zinātnes Vēstnesim" vēl kvalitatīvāku un ražīgāku! 

Pēc analoģijas ar cilvēka dzīvi laikrakstam "Zinātnes Vēstnesis" tuvojas radošākais un ražīgākais posms: kad augstākā izglītība ir iegūta, iespējams, atrasts prieku raisošs, sapņus piepildošs darbs un disertācijai praktiskā pētījumu daļa jau izstrādāta. Cita starpā, tam pietiek laika kā pilsoniskām, tā cilvēcisko labsajūtu radošām aktivitātēm. Tas nozīmē, ka informācijas pārpilnības un datu "uzbrukuma" laikā laikrakstam "Zinātnes Vēstnesis" ir: 1) vēl uzstājīgāk, vizuāli iedarbīgāk jāizklāsta zinātnes atklājumu norise un to sasaiste ar nozares, tautsaimniecības attīstību, 2) jāorientējas uz noteiktu adresātu, tai skaitā uz politiķu un jauniešu auditorijas mērķtiecīgu uzrunāšanu, 3) plašāk un vispusīgāk jāatspoguļo zinātnieku redzējums uz globāliem procesiem valstī un pasaulē.

Izglītības un zinātnes ministrija ir par aktīvu un rīcībspējīgu sadarbību arī turpmāk!

Pēdējā atjaunošana 13-09-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS