PIEŠĶIRTAS PAULA VALDENA PIEMIŅAS MEDAĻAS

13-09-2019

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dome ar 29. augusta lēmumu ir piešķīrusi Paula Valdena piemiņas medaļas LZA akadēmiķim Aigaram Jirgensonam un Rostokas universitātes (Vācija) zinātniecei Gizelai Bekai (Gisel Boeck).

Akadēmiķis Jirgensons ir RTU profesors un Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Viņam apbalvojums tiks pasniegts 11. Paula Valdena simpozija laikā, kas ir organiskajai ķīmijai veltīts starptautisks forums un notiks 2019. gada 19. un 20. septembrī Radisson Blu Elizabete Hotel viesnīcā Elizabetes ielā 73, Rīgā.

Aigaram Jirgensonam Paula Valdena piemiņas medaļa tiks pasniegta par izciliem sasniegumiem organiskās ķīmijas metodoloģijas jomā: par jaunu sintēzes metožu izstrādi aminospirtu un aminoskābju iegūšanai, olefīnu aminometalēšanas un Luisa skābju katalizētu alilaizvietošanas reakcijas pētījumiem, kā arī par metožu izstrādi hidroksāmskābes funkcijas ievadīšanai molekulā. Profesors Aigars Jirgensons sekmīgi darbojas arī medicīnas ķīmijas jomā, veicot pētījumus par jauna tipa pretmalārijas un antibakteriālo zāļvielu izstrādi.  

Rostokas universitātes Organiskās ķīmijas katedras zinātniskā līdzstrādniece un starptautiski pazīstama ķīmijas vēstures pētniece Gizela Beka tiks apbalvota 60. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Materiālzinātne un lietišķā ķīmija", kas notiks 2019. gada 24. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3.

Gizelas Bekas pētījumi ir saistīti ar ķīmijas vēsturi, 19. gadsimta ķīmijas popularizēšanu, periodiskās tabulas izveidi Vācijā, kvantu teorijas nozīmi ķīmijas apmācībā, ķīmijas didaktiku, sievietēm-dabaszinātniecēm, saiknes meklējumiem starp tā laika Vācijas un Krievijas zinātniekiem. Daudzas Gizelas Bekas publikācijas un uzstāšanās ir bijušas veltītas diviem slaveniem Rīgas ķīmiķiem - Vilhelmam Ostvaldam un Paulam Valdenam.

Paula Valdena piemiņas medaļu RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte pasniedz vienreiz divos gados ar mērķi godināt izcilākos Latvijā strādājošos, kā arī ar Latviju saistītos ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus. Medaļa nosaukta Paula Valdena (1863-1957) vārdā, kurš ir ievērojams 19./20. gadsimtu mijas un 20. gs. pirmās puses Eiropas ķīmiķis. Pateicoties viņa zinātniskajai aktivitātei un ilgstošajai ietekmei zinātnē, Valdens ir iemantojis pasaules mēroga atpazīstamību un, joprojām ir viens no pasaulē vislabāk zināmajiem latviešu izcelsmes zinātniekiem. Galvenie Paula Valdena zinātnes sasniegumi ir "Valdena apgriezenības" atklāšana, viņš ir arī dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicējs. Pauls Valdens bija Rīgas Politehniskā institūta (RPI - tagad RTU) absolvents, studējis un veicis zinātnisko darbu pie Vilhelma Ostvalda, kurš ir vienīgais ar Latvijas zinātni tieši saistītais Nobela prēmijas laureāts. Vēlāk Valdens kļuva par RPI rektoru un šajā amatā tika ievēlēts divas reizes. Kopumā ~30 gadus P. Valdens bija RPI mācībspēks, un viņa lielākie zinātniskie sasniegumi saistās tieši ar darbu RPI.

 

Informāciju sagatavoja Inna JUHŅEVIČA,
Paula Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas Komisijas sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS