Aizstāvēšana

13-09-2019

2019. gada 1. oktobrī plkst. 12.00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lauvas ielā 8, 218. telpā

DMITRIJS GOREĻIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Mārtiņš Kleinhofs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Valsts Civilās Aviācijas Lidojumu Drošības centrs, Krievija), Dr.habil.sc.ing. Eduardas Lasauskas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

* * *

2019. gada 4. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā

KRISTĪNE VĪBANE

aizstāvēs promocijas darbu "Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība" doktora zinātniskā grāda socioloģijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.soc. Līga Rasnača (Latvijas Universitāte); Dr.sc.soc. Dina Bite (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

* * *

2019. gada 4. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā,

ILZE LĀCE

aizstāvēs promocijas darbu "Vietas piesaiste un dzīvesstilu daudzveidība Latvijas laukos" doktora zinātniskā grāda socioloģijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.soc. Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte); Dr.sc.soc. Līga Paula (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

Powered by Elxis - Open Source CMS