Akadēmiskā sabiedrība premjeram: atbalstot tiesiskās reformas, aicinām neiejaukties Latvijas Universitātē

17-08-2019

Atzīstot, ka augstskolu misija ir sekmēt Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, stratēģiskā mērķa sasniegšanai akadēmiskā sabiedrība aicina Ministru prezidentu uzsākt darbu pie jaunās sistēmas izveides un rosina

  • ievērojot augstskolu autonomiju kā Eiropas vērtību neatņemamu daļu, nepieļaut administratīvi politisku iejaukšanos augstskolu demokrātiski pieņemtajos lēmumos, respektējot tos un apstiprinot Latvijas Universitātes ievēlēto rektoru;

  • nekavējoties sākt darbu pie laikmetīga augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju vides tiesiskā ietvara izveides, sadarbojoties politiskajiem spēkiem ar akadēmiskajiem lietpratējiem un studentiem Valsts prezidenta institūcijas paspārnē.


Nacionālas valsts pastāvēšanas jēga un uzdevums ir tautas attīstība. Attīstības dzinējspēks - izglītība un zinātne.

Aigars Pētersons,
Latvijas Universitāšu asociācijas priekšsēdētājs,
Rīgas Stradiņa universitātes rektors

Ojārs Spārītis,
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Andrejs Ērglis,
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents

Leonīds Ribickis,
Rīgas Tehniskās universitātes rektors

Irina Pilvere,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore

Irēna Kokina,
Daugavpils Universitātes rektore

Dace Markus,
Liepājas Universitātes rektore

Kārlis Krēsliņš,
Ventspils Augstskolas rektors

Andris Sarnovičs,
Banku Augstskolas rektors

Kristaps Zariņš,
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors

Rūta Muktupāvela,
Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

Iveta Mietule,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore

Jānis Ikstens,
Rīgas Juridiskās augstskolas rektora vietas izpildītājs

Jānis Kloviņš,
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors

Jurģis Jansons,
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors

Aivars Bērziņš,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" direktors

Ivars Kalviņš,
Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Modris Greitāns,
Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Uģis Cābulis,
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktors

Mārtiņš Rutkis,
Cietvielu fizikas institūta direktors

Ināra Opmane,
Matemātikas un informātikas institūta direktore

Kristīne Carjova,
Latvijas Jūras akadēmijas rektore

Avots: Latvijas Universitāte

Pēdējā atjaunošana 17-08-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS