VPP projekta INTERFRAME-LV 2. pusgada plānotās aktivitātes

14-08-2019

1. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019, Albena, Bulgaria, 24 August - 2 September, 2019 (piedalās akad. B. Rivža);

2. Projektu vadītāju un darba grupas otrā sanāksme 16.09. LZA (datums vēl tiks precizēts);

3. The 12th Jonas Pranas Aleksa International Interdisciplinary Scientific conference "Development of the State Vision", 20-21September, 2019 (piedalās projekta vad. akad. B. Rivža un projekta pētnieki);

4. Nordic association for agricultural science (NJF) vadības saiets, Latvijas Zinātņu akadēmijā 22. oktobrī 2019 (piedalās projekta vad. akad. B. Rivža un projekta pētnieki)

5. III International Economic Forum, Latvian Academy Of Sciences, Riga, 31 October - 1 November 2019 (piedalās projekta vad. akad. B. Rivža un projekta pētnieki) https://www.economicforum.lv/

6. 34th IBIMA conference, Madrid, Spain, 13-14 November 2019 (piedalās L. Āzena)

7. Trends In Regional Development in the Eu Countries 2019/ Video konference LLU sadarbībā ar Varšavas Dzīvības universitāti 15. novembrī 2019 (piedalās projekta vad. Akad. B. Rivža un pētnieki);

8. LZA prezidija sēdes (2 reizes mēnesī) LZA LMZN sēdes (1 reizi mēnesī).

Powered by Elxis - Open Source CMS