Latvijas Zinātnes padome izsludina ekspertu komisiju vēlēšanas

13-08-2019

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi ekspertu komisiju vēlēšanas, kas notiks no š.g. 12. līdz 13. septembrim. Ekspertu komisiju vēlēšanas tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība".

Vēlēšanu rezultātā tiks izveidotas sešas ekspertu komisijas[1]:

 • Dabaszinātņu ekspertu komisija - 10 locekļi;
 • Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija - 15 locekļi;
 • Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija - 9 locekļi;
 • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 9 locekļi;
 • Sociālo zinātņu ekspertu komisija - 12 locekļi;
 • Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija - 8 locekļi.


Informācija kandidātiem

Pieteikšanās vēlēšanām - līdz š.g. 28. augustam!

Ekspertu komisijas locekļa kandidāts:

 • persona ar doktora zinātnisko grādu;
 • kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ieguvusi LZP eksperta tiesības[2] zinātnes nozarē, kurā kandidē (kvalifikācijas kritērijus sk. https://likumi.lv/ta/id/308118#p3);
 • savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus;
 • ir izpildījis papildus kvalifikācijas kritēriju atbilstoši savai nozarei (sk. https://likumi.lv/ta/id/308118#p9).


Lai detalizētāk iepazītos ar vēlēšanu norisi un nosacījumiem, aicinām iepazīties ar LZP 25.07.2019. apstiprināto "Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumu".

Pieteikumu eksperta tiesībām var iesniegt līdz 19. augustam!

Informācija vēlētājiem

Vēlēšanās var piedalīties tikai Latvijā nodarbināti zinātnieki:

 • t.i. ar doktora zinātnisko grādu;
 • vēlētājam jābūt NZDIS lietotāja tiesībām;
 • vēlēt var tikai par vienu kandidātu.

 


[1] ar ekspertu skaitu un sastāvu var iepazīties LZP 25.07.2019.  lēmumā Nr. 55-2 "Par ekspertu komisiju skaitu un skaitlisko sastāvu"

[2] informācija par pieteikšanos šeit - https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=96; https://sciencelatvia.lv/#/pub/user_material/826906


Papildus informācija
Latvijas Zinātnes padome
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga
Tālr. 67228421
E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 13-08-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS