Līdz 15. septembrim jāiesniedz papildu dokumenti LZA jauno locekļu vēlēšanās pieteiktajiem kandidātiem

4-07-2019

Saskaņā ar LZA jauno locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtību, tiem pieteicējiem, kuri līdz 15. jūnijam bija iesnieguši Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošus pieteikumus, līdz š.g. 15. septembrim papildus jāiesniedz vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senāta norādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt jaunā locekļa kandidāta apliecinājumam (parakstam) par to, kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai. Pieteicēja pienākums ir iepazīstināt kandidātu ar kārtību, kādā LZA vēlē jaunos locekļus.

Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā. Uzziņas LZA Prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, e-pasts: .

NOLIKUMS PAR JAUNU LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM atrodams LZA mājaslapā: LZA Gadagrāmata 2018, 185. lpp.

Pēdējā atjaunošana 4-07-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS