EKOSOC-LV demogrāfijas pētījumu pēctecība INTERFRAME-LV un DEMOMIG

28-06-2019

2019. gada 27. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tika atvērta kolektīvā monogrāfija "Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi", kas izstrādāta uz valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV (2914- 2018) bāzes. Demogrāfijas pētījumi pēctecīgi turpinās jaunā perioda  VPP  "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi" divos projektos - Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotajā projektā INTERFRAME-LV, kur LU ir sadarbības partneris, un projektā DEMOMIG, ko LU realizē sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA).

LU rektors Indriķis Muižnieks izcēla VPP nozīmi tādu lielu tēmu kā demogrāfija u.c. pētniecībā, kas jāveic starpinstitucionāli un starpdisciplināri plašākam zinātnieku lokam, bet VPP finanšu atbalsts būtībā ir nepieciešams visās nozarēs. Atvērtā monogrāfija ir viena no labajām dāvanām  LU simtgadē.

BVEF dekāns Gundars Bērziņš uzsvēra grāmatas iznākšanas aktualitāti - valdība ir deklarējusi datos balstītu lēmumu pieņemšanu, bet monogrāfijā ir vērtīgs materiāls administratīvi teritoriālās reformas veikšanai, tāpat jaunā posma Nacionālajā attīstības plānā (NAP) jāiekļauj demogrāfijas risinājumi, lai samazinātu citas tautsaimniecības riska zonas. Turklāt izdevumā atklājas ne tikai faktiskā situācija, bet arī teorētiskā plānošana, kas ir ļoti būtiski zinātnes nozares attīstībā, jo mainās nostādnes, kā skaitīt cilvēkus u.tml. Tas ir noderīgs materiāls studiju procesā, fakultātē tiek attīstītas doktora līmeņa studijas demogrāfijā.

Monogrāfijas zinātniskais redaktors Juris Krūmiņš prezentāciju sāka ar faktu, ka 1919. gada 29. septembrī Latvijas Augstskolas atklāšanā tūdaļ aiz Valsts prezidenta Jāņa Čakstes runāja tautsaimnieks Jānis Balodis, uzsvērdams demogrāfiskās situācijas nozīmi valstī. Monogrāfijas nosaukumā ietvertā tautas ataudze, sabiedrības atjaunošana ir jauns jēdziens, kas paplašina šīs tēmas ierasto ietvaru no individuāla, ģimenes līmeņa līdz sabiedrības līmenim - dabisks sabiedrības attīstības process, kas prasa pārveidi un izmaiņas ierastajās struktūrās un procesos, t. sk. demogrāfijā. Šī monogrāfija ir sagatavota, balstoties uz paveikto VPP EKOSOC-LV projektā "Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai", kura rezultāti līdz ar pārējo 9 projektu rezultātiem ietverti arī EKOSOC-LV kopējā monogrāfijā "Simtam pāri. Viedā Latvija", kas tika atzīta par vienu no 10 zinātnes sasniegumiem 2018. gadā.

Atvērtās monogrāfijas otra zinātniskā redaktore Zaiga Krišjāne vairāk pievērsās jaunajam DEMOMIG projektam "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem", kas ir turpinājums EKOSOC-LV iesāktajam darbam.

VPP EKOSOC-LV un jaunā projekta INTERFRAME-LV vadītāja Baiba Rivža  minēja, ka VPP darba rezultātā ir ne tikai izveidotas gandrīz 10 monogrāfijas, bet arī aizstāvēti 35 promocijas darbi. Iepriekšējai VPP ir bijis liels sinerģiskais efekts. Budžetā būtu katras nozares ministrijai jāatvēlē  daži miljoni VPP īstenošanai. INTERFRAME-LV projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā" uzsākto pētījumu iestrādņu prezentēšana universitātēs liecina par tautsaimniecībā un studijās noderīgu rezultātu potenciālu.

Sagatavoja Ausma Mukāne

Powered by Elxis - Open Source CMS