LZA prezidents pasniedz J. Endzelīna balvu izcilajam baltistam Pjetro Umberto Dini

12-06-2019

Šā gada 6. jūnijā LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā notika Itālijas vēstniecības Rīgā un Latvijas Universitātes Romāņu filoloģijas nodaļas rīkota konference „Itālijas kultūra Baltijā: vēsture, attiecības, pieejas". Šajā forumā piedalījās itāļu valodas un kultūras docētāji, Itālijas un Baltijas sakaru pētnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences īpašais viesis bija Pjetro Umberto Dini (Pietro Umberto Dini), Pizas universitātes profesors, izcils baltists, tulkotājs un atdzejotājs, poliglots, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Viļņas Universitātes goda doktors, Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. Daudzi latvieši pazīst viņa grāmatu „Baltu valodas", tulkotu un izdotu latviski, arī lietuviski, krieviski un angliski, kurā vispusīgi raksturotas gan dzīvās, gan mirušās baltu valodas to vēsturiskajā attīstībā un mūsdienās. Citi var lietot viņa sastādīto Itāliešu - latviešu, latviešu - itāliešu vārdnīcu, vēl citi var lasīt Knuta Skujenieka dzeju itāliski P. U. Dini atdzejojumā.

Latvijas Zinātņu akadēmija 2011. gadā profesoram P. Dini piešķīra Jāņa Endzelīna balvu par nozīmīgu ieguldījumu baltoloģijā. Kopš tā laika balvas laureātu, starptautiski aktīvu zinātnieku, kongresu un konferenču ceļi nebija atveduši uz Latviju. Uz Baltijas itālistu konferenci, kas notika tieši trīsdesmit gadu pēc jaunā pētnieka pirmās ierašanās Latvijā, pasaulē pazīstamais baltists atbrauca ar referātu  „Ziņas par latviešu kultūru Itālijā starpkaru periodā".

Konferences svinīgā noslēgumā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis, klātesot Itālijas vēstniekam Latvijā Sebastiano Fulci (Sebastiano Fulci) un asistējot Dr.philol., LZA goda doktorei Sarmai Kļaviņai, pasniedza prof. P. U. Dini Jāņa Endzelīna balvas laureāta diplomu un medaļu.

Sagatavoja Sarma Kļaviņa 

Foto - Inese Kalniņa

Pēdējā atjaunošana 12-06-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS