LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

20-01-2009

2009. gada 19.janvārī, plkst.16.00, Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Senāta zālē norisinājās LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk – LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde, kuru vadīja LLMZA prezidente akad. B. Rivža. Sēdē piedalījās 10 dalībnieki. Pēc darba kārtības apstiprināšanas tika sniegti ziņojumi par Lauksaimniecības un Mežzinātņu nodaļu plānotajiem pasākumiem 2009.gadā kā arī apspriests LZA LMZN sadarbībā ar LLMZA 2009.gada pasākumu plāns. Kopsēdes dalībnieki izteica ierosinājumus un veica labojumus sagatavotajā gada plāna projektā, rezultātā tas tika pieņemts par pamatu turpmākajam pasākumu plānam.

Nākošā tēma apspriešanai bija ikgadējais Nodomu protokols starp Zemkopības ministriju (turpmāk - ZM), LZA un LLMZA. Tika uzklausīti sēdes dalibnieku ieteikumi un veicamās izmaiņas, kas tiks ņemtas vērā.

Kopsēde tika turpināta ar jautājumu par Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība), kur Latvija uz diviem gadiem ievēlēta par prezidējošo valsti, plānoto semināru ar nosaukumu Lauksaimniecības Zinātne starptautiskās finanšu krīzes apstākļos organizēšanu Latvijā, šī gada 28.-30.maijā, Jūrmalā, viesnīcā Baltic Beach Hotel. Apvienības prezidente akad. B. Rivža iepazīstināja ar semināra mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un plānotajiem pasākumiem.

Pēdējais jautājums, darba kārtībā bija par LLMZA viedokli tēmai ES politikas dokumenti un tiesību aktu projekti 15.12.2008. – 22.12.2008. ceturto punktu, kuru iesūtīja ZM. Akad. B.Rivža iepazīstināja ar minēto dokumentu sīkāk un kopsēdes dalībnieki vienbalsīgi nolēma atbalstīt ZM lēmumu būt par atbildīgo ministriju ceļā uz saskaņotu stratēģiju Eiropas Lauksaimniecības pētniecības programmā.

Kopsēdes noslēgumā tika sveikti Jaunievēlētie LZA locekļi, t.i. īstenais loceklis prof.A.Treimanis un korespondētājlocekļi prof. J.Skujāns, prof. Z.Gaile.

Powered by Elxis - Open Source CMS