Latvijas Zinātnes padome izsludina 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursu

24-05-2019

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu, izsludina  2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 9 479 699 euro. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.  gada 19. augusts. Projekti iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv, kas būs pieejama sākot ar 10. jūniju.

Vairāk

Papildus informācija:
Latvijas Zinātnes padome
Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14
Tālr.: 371 67228421
E-pasts:  

Powered by Elxis - Open Source CMS