INTERFRAME-LV sadarbībā ar SCAR par bioekonomikas stratēģiju

9-04-2019

2019. gada 4.-5. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā - INTERFRAME-LV" (VPP  "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai") sadarbībā ar integrētai Eiropas pētniecības telpai paredzēto koordinācijas un padomdevēja struktūru Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgo komiteju (SCAR, Standing Committee on Agricultural Research), Latvijas Zemkopības ministriju, Lietuvas Lauksaimniecības ministriju un Igaunijas Lauku lietu ministriju īstenoja bioekonomikas stratēģijai veltītu semināru.

INTERFRAME-LV, vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, viens no uzdevumiem ir panākt ciešāku zinātnes un prakses sadarbību maksimāli labvēlīgam sabiedrības un tautsaimniecības attīstības rezultātam, novērtējot globālo norišu ietekmi un stiprinot starptautiskos kontaktus. Tas sasaucas ar SKAR CASA (Common Agricultural and wider bioeconomy research agenda / Kopējā lauksaimniecības un bioekonomikas pētniecības darba kārtība) darba aktualitāti - bioekonomikas stratēģijas  atjaunināšanu, lai paātrinātu ilgtspējīgas bioekonomikas ieviešanu, kas Eiropai nozīmē ekonomikas, sabiedrības un vides saiknes stiprināšanu.

Ilgtspējīgai bioekonomikai ir arī jādod liels ieguldījums Parīzes nolīgumā, kas ir pirmā juridiski saistošā pasaules mēroga vienošanās klimata jomā un ko Eiropas Savienība (ES) ratificējusi 2016. gada oktobrī. Bioekonomikas stratēģijas atjauninājumā ir ņemtas vērā arī tādas Eiropas prioritātes kā cirkulārā jeb aprites ekonomika, tīras enerģijas inovācijas, tiek piedāvāts paplašināt bioloģiskajā ražošanā balstītās nozares, vietējos bioekonomikas risinājumus izplatīt visā Eiropā, kā arī apzināt un izprast bioekonomikas ekoloģiskās robežas.

Bioekonomika skar visas lauksaimniecības jomas. Seminārā SCAR pārstāvji -  zinātnieki un praktiķi no Francijas, Vācijas, Austrijas, Nīderlandes, Beļģijas u.c. valstīm -  iepazīstināja ar struktūras pētniecisko darbību dažādos virzienos, piemēram, dzīvnieku veselība un labturība, ilgtspējīga produkcija; globālo pārmaiņu ietekme lauksaimniecībā; zivsaimniecība un akvakultūra; inovācijas mežsaimniecībā; pārtikas drošības sistēmas.

Visu trīs Baltijas valstu pārstāvji semināra dalībniekus iepazīstināja ar bioekonomikas stratēģijām un darbības jomām savā zemē: Latvija - LLU rektore Irina Pilvere, Lietuva - Dalia Miniataite no Lauksaimniecības ministrijas, Igaunija - Helena Pērensone no Lauku lietu ministrijas. Tieši Baltijas valstu bioekonomikas attīstībai - vajadzībām, iespējām un novēršamiem trūkumiem - bija veltīta diskusija, pieredzē daloties arī Turcijas un Kanādas speciālistiem.  Tāpat visu trīs Baltijas valstu pētnieki un doktoranti prezentēja vairāk nekā 10 pētījumus par bioekonomiku un ar to saistītām tēmām. Jauno zinātnieku sagatavošana un iesaiste aktuālos un tautsaimniecībai nepieciešamos pētījumos arī ir viens no INTERFRAME-LV uzdevumiem.

Visāda veida starpdisciplinaritāte un sadarbība ir atslēgas vārdi ilgtspējīgas bioekonomikas, t. sk. pētniecībā balstītas prakses, attīstīšanai.

Foto: R. Svižeņets

Powered by Elxis - Open Source CMS