LZA PAVASARA PILNSAPULCE AIZVADĪTA

5-04-2019

Šī gada 8. aprīlī LZA Portretu zālē svētku gaisotnē notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce. Pilnsapulci atklāja LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (tās teksts publicēts zemāk), kuras laikā ar klusuma brīdi arī tika godināti mūžībā aizgājušie akadēmijas locekļi. Pilnsapulcē tika nolasīts Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa apsveikums. Tajā, novērtējot zinātnes lomu valsts ilgtermiņa attīstībā, Ministru prezidents aicināja zinātniekus aktīvi iesaistīties Nacionālā attīstības plāna 2020.-2027. gadam sagatavošanā. "Veidojot sekmīgu sadarbību, kopīgiem spēkiem veicināsim tautsaimniecības transformāciju, balstītu uz inovatīvu augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu eksportu. Strādājot plecu pie pleca, mēs sasniegsim mērķi un panāksim, ka Latvija būs pārtikusi valsts, kur cilvēki dzīvos vēl lielākā drošībā un pārliecībā par savu nākotni." teikts apsveikumā.

Klātesošos LZA locekļus, darbiniekus un viesus sveica izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministres konstruktīvās uzrunas atslēgas vārdi bija - vidējā budžeta termiņa ietvarā zinātnes finansējums ir prioritāte Nr. 1! Šis jautājums ir pārrunāts ar Ministru prezidentu K. Kariņu, un ir panākta vienošanās par savstarpēju atbalstu tā risināšanā un citu ministriju iesaisti zinātnes finansēšanā. Ministre izteica cerību, ka IZM iniciētais valsts pasūtījums zinātnei valsts pētījumu programmu veidolā, kas ierosināts veidot pilnīgi katrā ministrijā, apliecinās savu dzīvotspēju. I. Šuplinska aicināja zinātnieku sabiedrību uz produktīvu sadarbību ar IZM, lai veiktu zinātnē nepieciešamās reformas, kas skar gan zinātnes pārvaldību, gan atbildīgu finansēšanas modeļa izveidi, gan rezultativitātes rādītāju celšanu. Uzrunas noslēgumā izskanēja cerība par iespēju šī gada oktobrī redzēt zinātnieku un IZM kopdarba augļus.

Arī LZA Pavasara pilnsapulces turpmāka gaita ritēja atbilstoši iepriekš izziņotajai darba kārtībai. Pilnsapulcē pasniedza akadēmijas balvas - LZA vārdbalvas izciliem zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem, kā arī jauno zinātnieku balvas. Klātesošie noklausījās LU profesores, filozofes Skaidrītes Lasmanes izsmeļošo referātu "Ētika ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā" un apstiprināja LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa (skat. 3.lpp.) ziņojumus.

LZA Pilnsapulce, akceptējot LZA ģenerālsekretāra A. Siliņa priekšlikumu, pieņēma lēmumu - uzticēt LZA Prezidijam prezidenta vadībā nākamajā sēdē - 2019. gada 8. aprīlī - ierosināt Senātam 2019. gada 16. aprīļa sēdē apstiprināt vēlēto LZA amatpersonu konkrētos operatīvos pienākumus Uzraudzības padomes un Audita ieteikumu realizācijai un noteikt atskaišu sniegšanas grafiku.

I. Boldāne-Zeļenkova

J. Brenča foto

Powered by Elxis - Open Source CMS