"ZINĀTNES VĒSTNESIM" - 30

5-04-2019

Tā rakstīja

Nerealizētās idejas

LZA PREZIDIJĀ. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidija sēdē 1992. gada 5. novembrī izskatīja jautājumu par LZA līdzdalību Latvijas augstākajā izglītībā. Lai veicinātu zinātnes un izglītības integrāciju, saglabātu tiesības LZA institūtos piešķirt zinātniskos grādus un radītu iespēju šo institūtu zinātniekiem piedalīties ar augstāko izglītību saistītās starptautiskās programmās, prezidijs nolēma akceptēt priekšlikumu par Rīgas akadēmiskās universitātes (RAU) veidošanu, ko asociētu LZA. Līdz 1. decembrim jāsagatavo informācija par zinātnisko institūciju promocijas un habilitācijas padomēm, to nolikumiem un paveikto darbu, jāapzina institūtos esošie doktoranti u.c. zinātnieki, kas gatavojas iegūt habilitētā doktora zinātnisko grādu, kā arī institūtu darbinieki, kuri spēj un vēlas lasīt lekciju kursus doktorantiem u.c. līmeņa studentiem, norādot šo kursu tēmas un īsu saturu. RAU nolikuma izstrādei jāizveido komisija (prof. A. Siliņa vadībā), bet praktisko jautājumu risināšanai jāpiesaista LZA Sekretariāta sastāvs. Veidojot RAU, jāatrod sadarbības formas ar augstskolām.

 "Zinātnes Vēstnesis" Nr.14 (42) 1992.
Sagatavoja publicēšanai - Zaiga Kipere

Powered by Elxis - Open Source CMS