MINISTRE TIEKAS AR PROFESŪRU UN ZINĀTNIEKIEM

5-04-2019

I.ŠuplinsksLatvijas Zinātnieku savienības Valdes priekšsēdētājs Uldis Grāvītis kopā ar Latvijas Augstskolu profesoru asociāciju tikās ar Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, lai pārrunātu iespējas palielināt šobrīd esošo zemo augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības finansējuma līmeni salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm un Eiropu kopumā. Ministre aicināja profesūru un zinātniekus aktīvi iesaistīties līdzekļu piesaistē, kā arī pašiem pārliecinoši informēt par katras nozares sasniegumiem, lai sabiedrībai un politikas veidotājiem rastos objektīvs priekšstats par Latvijas profesūras un zinātnieku kapacitāti un lietderību tautsaimniecības attīstībai. LAPA valdes priekšsēdētāja prof., akadēmiķe Baiba Rivža pauda gatavību izveidot un īstenot pilotprojektu attiecībā uz sevis pārstāvētās ekonomikas nozares speciālistu kapacitāti AI un pētniecības jomā, kas varētu kalpot par pamatu arī citām nozarēm, veidojot argumentāciju finanšu līdzekļu piesaistei.

Ministre izteica gatavību pastiprināti pievērsties augstākās izglītības un zinātnes jomām, lai vēl šī gada budžeta ietvaros veiktu iekšējo pārstrukturizāciju, pievērstos zinātnisko institūciju pārvaldības un zinātnes bāzes finansējuma pamatprincipu pārskatīšanas jautājumiem, apsverot iespēju atbalstīt Latvijas jauno zinātnieku piedāvāto modeli.

Uldis Grāvītis, LZS Valdes priekšsēdētājs

Powered by Elxis - Open Source CMS