Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu

5-04-2019

Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts (LU LFMI),
pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020),
izsludina konkursu
uz šādām akadēmisko amatu vietām:

- Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju folkloristikas vēsturē un folkloras avotu izpētē;

- Pētnieka vieta literatūras nozarē ar specializāciju literatūras teorijas un identitāšu pētījumos;

- Pētnieka vieta literatūras nozarē ar specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē un papildus specializāciju literatūras teorijas un identitāšu pētījumos;

- Zinātniskā asistenta vieta kultūras un sociālajā antropoloģijā ar specializāciju vides antropoloģijā un kopienu aktīvisma izpētē.

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2013-2019) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 7. maijam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 509. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS