LZA Terminoloģijas komisija un LNB aicina pieteikt referātus pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konferencei

29-03-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina pieteikt referātus pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados", kas notiks 2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Šogad aprit 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. Līdz ar to pienācis laiks atskatīties uz paveikto, kā arī identificēt aktuālās problēmas un iezīmēt nākotnes perspektīvas.

Šā gada 3. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko konferenci par godu šai nozīmīgajai jubilejai. Arī bibliotēka šogad svin pirmo simtgadi, kuras laikā tā izveidojusies par bagātīgu un daudzveidīgu terminrades avotu un kļuvusi par bibliotēku nozares terminoloģijas centru.

Konferences norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Plānotais konferences norises laiks no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Aplūkojamo tematu loks:

  1. Latviešu terminoloģijas vēsture
  2. Terminoloģijas attīstībā nozīmīgas personības
  3. Terminrades teorētiskie un lietišķie aspekti
  4. Konkrētu nozaru terminoloģijas attīstība


Konferences darba valodas
: latviešu, angļu

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai)

Konferences zinātniskā un rīcības komiteja: Dr.philol. Juris Baldunčiks, Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.hist. Vija Daukšte, Dr.philol. Jana Dreimane, Mg.philol. Inese Kazāka, Dr.philol. Iveta Pūtele, Mg.sc.soc. Inta Virbule, Mg.philol. Astrīda Vucāne.

Referātu pieteikumus un tēzes (līdz 1 800 rakstu zīmēm ar atstarpēm) lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2019. gada 10. maijam, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMU.

Atbilde par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks sniegta līdz 2019. gada 30. jūnijam. Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt starptautiski recenzējamā turpinājumizdevuma "Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti" (ISSN 1691-5941)" kārtējā sējumā, kas nāks klajā 2020. gadā. Krājums tiks sagatavots valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

LNB Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716051; 67716053
E-pasts:


LZA Terminoloģijas komisija
E-pasts:

Powered by Elxis - Open Source CMS