LLMZA un LZA LMZN gada kopsapulce

8-01-2009

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
un Latvijas Zinātņu akadēmijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
GADA KOPSAPULCE

2008. gada 19. decembrī Jelgavas pils aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) gada kopsapulce, kurā piedalījās LLMZA prezidijs, īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk - LZA LMZN ), kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) un Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) vadība, pārstāvji no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) un tā zinātniskā institūta „Sigra”, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) u.c..

Kopsapulce tika atklāta ar muzikālu sveicienu, kuru sniedza divas mūzikas skolas audzēknes.

Kopsapulci vadīja LLMZA viceprezidents prof. J. Skujāns.

Sekoja LLMZA prezidentes prof. B. Rivžas uzruna un ziņojums par LLMZA darbības rezultātiem 2008.gadā un nākotnes izaicinājumiem. Prezidente ziņojuma sākumā izteica gandarījumu un prieku par 6.jūnijā ievēlēto LLMZA prezidiju, kā arī par nodaļu vadītājiem.

Savā uzrunā LLMZA prezidente B. Rivža norādīja uz LLMZA līdzšinējiem darbības principiem un nākotnes plāniem. Kā prioritārie pētniecības virzieni tika minēti pārtikas krīzes izpēte, lauksaimniecība un ekosistēmas klimata izmaiņas, atjaunojamās enerģijas, pāreja uz zināšanām bāzētu sabiedrību, Eiropas sabiedrības novecošanās problēmas risināšanu u.c., tai skaitā agrobiotehnoloģiju izpētes turpināšana un pilnveide, periodā līdz 2010.gadam, Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības prezidentūras nodrošinājums, kas 2008.gada 29.maijā tika uzticēts Latvijai. Attiecīgi LLMZA piedalīsies Zemkopības ministrijas Zinātnes konsultatīvajā darba grupā, organizēs konferences un izbraukuma sēdes par dažādiem, ar lauksaimniecības attīstību saistītiem jautājumiem un cer arī uz turpmāku sadarbību ar Jauno zemnieku klubu.

Jau vairākus gadus LLMZA organizē konkursa „Sējējs” grupas „Zinātne lauku attīstībai”. Šajā nominācijā šogad laureāta balvu ieguva prof. A. Kalniņš par darbu Biodegvielu ražošanas un izmantošanas saimnieciski - ekonomiskais vērtējums. Ar šādu nosaukumu bija profesora ziņojums, ar kuru viņš uzstājās auditorijai. Kā galvenās problēmas autors izcēla enerģijas patēriņa izmaiņas pasaulē, enerģijas pietiekamība, kritēriji biodegvielu izvērtēšanā, fosilās degvielas aizvietošanas iespējas u.c..

Ar ziņojumiem uzstājās iepriekšminētā konkursa Atzinības balvas ieguvējas, vadošās pētnieces – S. Ruisa un L. Ikase par darbu Augļu šķirņu sortimenta izveide Latvijas augļu dārziem. L. Ikase iepazīstināja ar Ābeļu selekcijas programmu 1990.-2008.gadam. Kā selekcijas virsuzdevumu autore min iespēju ekonomiski izdevīgi saražot augļus ar augstu kvalitāti, atzīmē, ka Latvijā ir izdevīga ābolu audzēšana, jo ir atbilstošs klimats. Kā galvenos iemeslus, kāpēc valstij ir nepieciešama ābeļu selekcija, uzskata pozitīvu augļkopības attīstību Latvijā, kas esot ienesīga, pēc ES aptaujām, katrā reģionā patērētājiem esot atšķirīgs priekšstats par skaistu un garšīgu ābolu, klimata īpatnību dēļ pat kaimiņvalstīs izaudzētās šķirnes Latvijā ne vienmēr ir piemērotas un lielveikalos piedāvātais pasaules komercškirņu sortiments neesot tik plašs kā gribētos.

S. Ruisa uzstājās ar ziņojumu par Augļu šķirņu sortimenta izveidi Latvijas dārziem. Galvenās tēmas bija saldo ķiršu, krūmcidoniju, vīnogu, smiltsērkšķu, selekcija un izpēte.

Pēc ziņojumu noklausīšanās dalībniekiem tika sniegts muzikāls priekšnesums, kuru sniedza jau iepriekš minētās mūzikas skolas audzēknes.

Kopsapulces noslēgumā tika sveikti LLMZAīstenie locekļi – Artūrs Mārtiņš Priedīte un Aleksandrs Vedļa nozīmīgajā 80 gadu jubilejā. B. Rivža izteica pateicību par veiksmīgu sadarbību LZA, LLU, ZM LAD, IZM, LU. Prezidente turpināja ar jaunievēlēto LZA un LLMZA locekļu sveikšanu: ar 2008.gada 20.novembra kopsapulces balsojumu, sveic jaunievēlēto LZA īsteno locekli – prof. A. Treimani, korespondētājlocekļus – prof. J. Skujānu un prof. Z. Gaili. Ar 2008.gada 6.jūnija LLMZA balsojumu sveica un diplomus pasniedza, jaunievēlētajiem LLMZA locekļiem: īstenajiem - Dr.biol. Dacei Graudai, Dr.med.vet. Laimai Liepai, Dr.biol. Agnim Šmitam, Dr.oec. Veronikai Biksei, Dr.sc.ing. Aivaram Kaķītim, Dr.sc.ing. Mārtiņam Ruciņam, jaunievēlētajiem goda locekļiem - Dr.habil.sc.ing. Lijai Dukaļskai, Dr.agr. Andrim Bitem, Mag.agr. Ģedeminam Siliņam, žurnālistei Ilzei Būmanei, kā arī jaunievēlētajam ārzemju loceklim – Bo Goran Christer Ohlmer no Zviedrijas.

M. Briekmane

Pēdējā atjaunošana 14-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS