4. aprīlī aicinām uz LZA Pavasara pilnsapulci!

14-03-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulce šogad tiks noturēta ceturtdien, 4. aprīlī plkst. 14. Ar akadēmisko lekciju "Ētika ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā" uzstāsies profesore Skaidrīte Lasmane. Pilnsapulcē tiks pasniegtas arī akadēmijas balvas - LZA vārdbalvas izciliem zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem un jauno zinātnieku balvas.

Frīdriha Candera balva astronomijā piešķirta Dr.phys. Ivaram Šmeldam; Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā piešķirta LZA īstenajam loceklim Kurtam Švarcam; Jāņa Endzelīna balva valodniecībā piešķirta LZA īstenajam loceklim Andrejam Veisbergam; Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs piešķirta Dr.hist. Gatim Krūmiņam; Teodora Celma balva filozofijā piešķirta Dr.phil. Raivim Bičevskim; Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku devumu latviešu valodniecībā piešķirta LZA īstenajai loceklei Dacei Markus; Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs piešķirta Dr.agr. Pēterim Bērziņam.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā saņems Dr.phys. Andris Antuzevičs; Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā piešķirta Mg. Aijai Trimdālei; Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā piešķirta Mg. Armandam Sebrim; Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē saņems Mg. Arturs Skutelis.

Jauno zinātnieku balvas saņems Dr.phys. Jeļena Miķelsone, Mg. Anda Sīpola, Mg. Lāsma Grīnberga un Mg. Ilze Ļaksa-Timinska.

Pilnsapulces noslēgumā ar ziņojumiem par LZA darbību 2018. gadā referēs LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš.

Darba kārtība (pdf)

Papildu informācija:
Alma Edžiņa
LZA Senāta zinātniskā sekretāre

Tālr.: 67223931
E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 14-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS