Latvijas Zinātnes padome ir sagatavojusi pārskatu par 2018. gadā izsludinātajiem valsts pētījumu programmu konkursiem

4-03-2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir apkopojusi informāciju par visu 2018. gadā izsludināto valsts pētījumu programmu konkursu galvenajiem rezultātiem un ekspertu atziņām, ar kuriem aicināti iepazīties visi projektu pieteicēji, tai skaitā arī finansēto projektu īstenotāji.

VPP pārskats (pdf).

2018. gadā LZP izsludināja sešus valsts pētījumu programmu (VPP) konkursus:

27. septembrī "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu pieteikumu atklātais konkurss;

8. oktobrī "Latviešu valoda" projektu pieteikumu atklātais konkurss;

VPP "Enerģētika":

11. oktobrī "Energoefektivitāte" projektu pieteikumu atklātais konkurss;

11. oktobrī "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" projektu pieteikumu atklātais konkurss;

11. oktobrī "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" projektu pieteikumu atklātais konkurss;

12. oktobrī "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" projektu pieteikumu atklātais konkurss.

Konkursos kopā tika iesniegti 35 projektu pieteikumi, savukārt rezultātā finansēti tika 17 projekti.

VPP kā valsts pasūtījums ir politikas īstenošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu, un noteikti to risināšanai attiecīgi zinātniskās pētniecības uzdevumi.

Informācija:

Latvijas Zinātnes padome

Powered by Elxis - Open Source CMS