Pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “LATVENERGO” 2008. gada balvas

20-12-2008

 

zv/zv376-3.JPG
LZA prezidents Juris Ekmanis ar balvas laureātiem
A.Edžiņas foto
 
zv/zv376-4.JPG
Profesors Jānis Dirba ar Juri Ekmani un AS “LATVENERGO” prezidentu Kārli Miķelsonu
A.Edžiņas foto


12. decembrī AS “LATVENERGO” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12 notika katra gada nogales pasākums, kad LZA un AS “LATVENERGO” pasniedz Alfrēda Vītola vārdbalvu par izcilu devumu enerģētikā, divas Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā vai ar to saistītās inženierzinātnēs (ja lietišķo pētījumu ieviešanas rezultātā tiek ievērojami paaugstināta AS “LATVENERGO” konkurētspēja Baltijas enerģijas tirgū) un piecas balvas jaunajiem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā. Tas ir maksimālais balvu skaits, bet ne katrreiz visas tiek piešķirtas. Šoreiz izpalika Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā.

Alfrēda Vītola vārdbalvu saņēma Dr. habil. sc. ing. Jānis DIRBA par zinātnisko darbu kopu”Elektrodinamiskie procesi elektrotehniskajās iekārtās un elektrisko mašīnu diagnostika”. Profesors Jānis Dirba ir Rīgas Tehniskās universitātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedras vadītājs, bijis Latvijas Energobūvniecības asociācijas direktors (2002 – 2006), ir Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas Valdes loceklis, Latvijas Darba devēju konfederācijas Padomes loceklis (2002 – 2008). Sarakstījis 152 zinātniskos un netodiskos darbus (27 no tiem pēdējo piecu gadu laikā), to skaitā 7 grāmatas. Viņš ir 12 izgudrojumu autors. Profesors Jānis Dirba ir piepulcējies Alfrēda Vītola balvas iepriekšējo gadu laureātiem Jurim Ekmanim (1999), Viktoram Zēbergam (2002), Namejam Zeltiņam (2003), Jāzepam Barkānam (2004), Kārlim Timmermanim (2005), Leonīdam Ribickim (2006) un Jānim Gerhardam (2007).

2008. gada balvu jaunajiem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā saņēma Dr. sc. ing. Mārtiņš KALNIŅŠ – par darbu “Energosistēmu režīmu optimizācijas matemātisko modeļu izstrāde tirgus ekonomikas apstākļos” (vad. prof., Dr. habil sc. ing. A. Mahņitko). M. Kalniņš ir AS “Augstsprieguma tīkls” Centrālā dispečeru dienesta elektroinženieris. 29 gadu vecumā viņš jau ir zinātņu doktors, 15 publikāciju autors.

Dr. sc. ing. Gatis JUNGHĀNS balvu saņēma par darbu “Energosistēmas darba īpatnības liberalizēta tirgus apstākļos” (vad. prof. Dr. sc. ing. J. Barkāns). Gatim Junghānam arī ir 29 gadi un jau krietni daudz ieņemto un ieņemamo amatu: viņš ir “Latvenergo Prekyba” UAB direktors, “Latvenergo Kaubaudus”OU Valdes loceklis (2007), AS “Nordic Energy Link” Padomes loceklis (2006), AS “LATVENERGO” Elektroenerģijas vairumtirdzniecības virziena Tirdzniecības attīstības daļas vadītājs. Paspējis uzrakstīt 9 publikācijas un iegūt vienu patentu.

Dr. sc. ing. Vadims STRELKOVS balvu saņēma par darbu”Izolēti strādājošu energosistēmu automātiskā vadība” (vad. prof., Dr. habil. sc. ing. V. Čuvičins). 29 gadus vecais (drīzāk – jaunais) RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes docents Vadims Strelkovs ir 13 publikāciju autors, piedalās 6 projektos AS “LATVENERGO” Attīstības daļas vadītājs 34 gadus vecais

Dr. sc. ing. Oļegs LINKEVIČS balvu sanēma par darbu “Koģenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācija” (vad. Dr. habil. sc. ing. A. S. Sauhats). Oļegs Linkevičs sarakstījis 25 publikācijas un piedalījies 13 konferencēs.

Mg. Svetlana ORLOVA ir RTU doktorante, apbalvota par darbu kopu “Aksiālo induktormašīnu (AIM) magnētiskās ķēdes optimizācija, pamatojoties uz magnētiskā lauka aprēķinu un analīzi” (vad. Dr. habil. sc. ing. V. Pugačevs). Svetlana Orlova strādā par asistenti Fizikālās enerģētikas institūta Elektrofizikālo procesu modelēšanas laboratorijā. Viņai ir 24 gadi, 7 publikācijas un viens LV patenta pieteikums. Novēlam Svetlanai sekmīgi pabeigt doktorantūru un, līdzīgi pārējiem jauno zinātnieku balvas laureātiem, iegūt zinātņu doktora grādu. Kas paveikts jaunībā, tas paveikts visam mūžam!

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS