Kolektīvās monogrāfijas “Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels” atvēršana

17-01-2019

LU Filozofijas un socioloģijas institūts ielūdz uz kolektīvās monogrāfijas "Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels" atvēršanas svētkiem, kas notiks ceturtdien, 24. janvārī, plkst. 16.00 Kalpaka bulvārī 4, 1. stāvā! Grāmatu sastādījuši Nadežda Pazuhina, Pavels Štolls un Igors Šuvajevs.

"Grāmatas nosaukumā nolasāmā atsauce uz Vāclava Havela eseju "Bezvarīgo vara" (1978) iezīmē pārdomu un diskusiju tematisko loku, uzmanības fokusā turot ne tikai varas un indivīda attiecības demokrātiskajos un nedemokrātiskajos režīmos, bet arī pašu varas īstenošanas mehānismu jebkurā sabiedrībā, kur dzīvošanai līdzās lemti indivīdi un grupas ar atšķirīgiem uzskatiem, ticību, tautību un valodu." (LU FSI)

Powered by Elxis - Open Source CMS