Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas saņem Vija Kluša un Kalvis Torgāns

29-11-2018

Šodien, 29. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu - Lielo medaļu - un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju saņēma LZA īstenā locekle Vija Zaiga Kluša un LZA īstenais loceklis Kalvis Torgāns.

Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu saņem par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā. Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu saņem par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.

LZA prezidents Ojārs Spārītis, uzrunājot LZA Rudens pilnsapulci, uzsvēra, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas velte valsts dibināšanas simtgadē ir tās nominanti augstākās atzinības - Lielās medaļas saņemšanai, piebilstot, ka Latvijas Universitātes profesora un akadēmiķa Kalvja Torgāna darbībā par visu augstāk vērtējama viņa atbildība pret Latvijas Zinātņu akadēmiju, koleģialitāte, izpalīdzība un cieņa, ko viņš kā augstas inteliģences personība velta valsts nozīmes intelektuālās elites institūcijai, patiesībā - valstiskuma simbolam. Savukārt, farmakoloģe Vija Zaiga Kluša ir ievērojama kā reģeneratīvās medicīnas pārstāve Latvijas zinātnē. Mūsdienās, kad visā pasaulē notiek intensīvi pētījumi reģeneratīvās medicīnas jomā, ar Vijas Zaigas Klušas un viņas kolēģu pētījumiem Latvija kļūst par starptautiski redzamu spēlētāju.

Pērn Lielo medaļu un naudas balvas saņēma akadēmiķi Jānis Visvaldis Bārzdiņš un Baiba Rivža. 2016. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem kļuva akadēmiķi Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis un Dr.habil.med. Romāns Lācis, 2015. gadā - Dr.biol. Arvīds Barševskis un Dr.habil.phys. Andris Šternbergs. 2014. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem un pirmajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda naudas balvu īpašniekiem kļuva akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka.

Par apbalvojumu

Sadarbības ietvaros no 2014. līdz 2018. gadam Borisa un Ināras Teterevu fonds piecus gadus sniedza atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai - augstākajam apbalvojumam, ko LZA piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem.

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV1050
e-pasts:
">
tālrunis: 26385060
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Powered by Elxis - Open Source CMS