Ministru kabineta balva un atzinības raksti piešķirti vairākiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem

2-11-2018

Š.g. 23. oktobrī, valdība lēma par Ministru kabineta balvas piešķiršanu sešām izcilām personībām, tostarp Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) goda doktoram, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesim Egilam Levitam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī zinātniskiem sasniegumiem tieslietu jomā.

Savukārt Ministru kabineta Atzinības raksti šogad piešķirti LZA īstenajam loceklim, Latvijas Universitātes rektoram, profesoram, habilitētajam bioloģijas doktoram Indriķim Muižniekam par izciliem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā, LZA akadēmiķei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorei, biedrības "Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija" prezidentei, habilitētajai ekonomikas doktorei Baibai Rivžai par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV - "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (2014-2018)" rezultatīvo vadību, LZA akadēmiķim, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta direktoram un Ķīmijas fakultātes asociētajam profesoram, ķīmijas doktoram Donātam Ertam par nozīmīgu ieguldījumu nanozinātņu attīstībā Latvijā un aktīvu līdzdalību LZA darbā, LZA korespondētājloceklei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektorei, profesorei un vadošajai pētniecei Irinai Pilverei par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes un lauksaimniecības un meža nozares attīstībā.

Apsveicam!

Powered by Elxis - Open Source CMS