LZA SENĀTA LĒMUMS

2-11-2018

LZA Senāts 2018. gada 23. oktobra sēdē nolēma:

Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu Latvijas Zinātņu akadēmijas korim "Gaismaspils" 70 gadu jubilejā par akadēmiskās sabiedrības un  zinātnes  dzīves dziesmotu un emocionālu bagātinājumu.

LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa


Powered by Elxis - Open Source CMS