IZNĀCIS STARPTAUTISKĀS IZGUDROJUMU IZSTĀDES "MINOX 2018" KATALOGS

2-11-2018

Š. g. 15. oktobrī Rīgā nāca klājā 7. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes "MINOX 2018" bilingvālais katalogs. Krāsainā, 161 lappusi apjomīgā izdevumā sniegti izgudrojumu un jauninājumu apraksti, kas papildināti ar skaistām fotoreprodukcijām un ilustrācijām. Katalogā apkopotas gan oktobra nogalē Latvijas galvaspilsētā notikušās, starptautiskās izgudrojumu izstādes ekspozīcijas, gan reģionālo izstāžu ekspozīcijas, kas iepriekš rādītas Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Jelgavā. Neraugoties uz katalogā izmantoto smalko šriftu, tajā tomēr nav iekļuvuši visi izstādēs pārstāvētie izgudrojumi un inovācijas. Izdevuma saturs vien aizņem septiņas lappuses! Visu ekspozīciju apraksti sadalīti sešās daļās: augstskolu un institūtu (43), individuālo izgudrotāju (21), izglītības (11), organizāciju un uzņēmumu (9), skolu un jauno izgudrotāju (12) un starptautiskās (9) ekspozīcijas. Latviešu un angļu valodā ir sagatavota informācija kopumā par 105 ekspozīcijām. Lai ieinteresētu lasītājus, sniegsim nelielu ieskatu kataloga pirmajā - augstskolās un institūtos radīto izgudrojumu - sadaļā.

Katalogā pārstāvēti: Daugavpils Universitātes divpadsmit pētnieku grupa ar Jeļenu Kirilovu priekšgalā, kas sintezēja fluorescējošo krāsvielu; Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Vanung University un Klaipēdas Universitāti, kas attīstīja viļņu ģeneratoru Rimja Vaitkusa vadībā; Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas Ilonas Kuzminas vadībā izstradāja ierīci ādas vēža diagnostikai; divi Rīgas Tehniskās universitātes projekti - pirmais sadarbībā ar LZA "Sūknēšanas tehnoloģiju un dispersās stiegrošanas elementi" akadēmiķa Andreja Krasņikovā vadībā, otrs - kopā ar SIA "Prima LC" Videvuda Lapsas vadībā "Fasāžu siltināšanas tehnoloģija"; Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības kopprojekts "Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā".

Šajā katalogā ļoti plaši atspoguļota izgudrotājdarbība, kura notiek daudzās valsts augstskolās - RTU: Dizainu Tehnoloģiju institūtā, Daugavpils filiālē, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā, Arhitektūras fakultātē; LLU: Enerģētikas institūtā, Zemkopības institūtā, Veterinārmedicīnas fakultātē, Meža fakultātē, Partikas tehnoloģiju fakultātē; Liepājas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Vidzemes augstskolā u.c. Katalogā izcelti trīs izstādes organizatori un 15 atbalstītāji, starp kuriem minēta Latvijas Zinātņu akadēmija un LZA Zinātnes fonds.

Izstādes katalogu nevar nosaukt par zinātnisku, kaut teksti sagatavoti publicēšanai Dr. Jāņa Dumpja zinātniskājā redakcijā. Izdevuma korektūru veicis Vilnis Auziņš. Atbildīgais par izdevumu biedrības "CONNECT Latvija" projektu vadītājs Elmārs Baltiņš.

Ivans Griņevičs

Powered by Elxis - Open Source CMS