LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde 2018.g. 8. novembrī

26-10-2018

ĶBMZN s ē d e
Ceturtdien, 8. novembrī plkst. 15.00
(LZA Sēžu zālē, 2. stāvā)

LZA jauno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Darba  kārtībā:

1. LZA korespondētājlocekļa kandidātu zinātniskie ziņojumi:

"Iedzimtība vai vide - kas vairāk ietekmē melanomas attīstību?". Dr.biol. Dace Pjanova,
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece.

"Jaunu zāļu pētījumi neirodeģeneratīvu slimību ārstēšanai." Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts,
Latvijas OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks.

"Ceļā uz jauniem pretvēža līdzekļiem." Dr.chem. Raivis Žalubovskis,  Latvijas OSI Lietderīgās ķīmijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks.

"Kristāliskie sūkļi un to rentgenstruktūranalīze." Dr.phys. Sergejs Beļakovs, Latvijas OSI  Fizikālorganiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks.

2. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu pretendentiem.

3.  Dažādi jautājumi.

Nodaļas priekšsēdētājs -  Pēteris Trapencieris
     zinātniskā sekretāre - Daina Daija  tel. 67220725

Powered by Elxis - Open Source CMS