Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūtā akadēmiskajos amatos ievēlēti četri jauni pētnieki

9-10-2018

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Zinātniskās padomes (Prezidija) 2018. gada 8. oktobra sēdes lēmumu LZA akadēmiskajos amatos vienbalsīgi ievēlēti četri jauni pētnieki:

Eduards Bruno Deksnis - vadošais pētnieks;
Zanda Kalniņa-Lukaševica - vadošā pētniece;
Jurijs Spiridonovs - vadošais pētnieks;
Leonarda Ķestere - pētniece.

Līdz ar to LZA Eiropas politikas pētījumu institūtā (EPPI) ievēlēti un darbosies pavisam 11 pētnieki. Ar LZA Prezidija 2018. gada 2. jūlija sēdes Nr. 22 lēmumu LZA akadēmiskajos amatos tika ievēlēti pieci pētnieki un viena zinātniskā asistente:

Gints Apals - vadošais pētnieks;
Aldis Austers - pētnieks;
Oļegs Baranovs - vadošais pētnieks;
Zane Zeibote - pētniece;
Vladimirs Rojenko - pētnieks;
Signe Groza - zinātniskā asistente.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par LZA EPPI, lūdzu, sazinieties ar tā izpilddirektora p.i. Zani Zeiboti (e-pasts: ; tel. 29417214).

Informācija par LZA EPPI

LZA EPPI darbība ir noteikta atbilstoši LZA Hartā un Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī atbilstoši LZA attīstības stratēģijai veidot un realizēt pētnieciskos projektus un programmas, nodrošināt zinātnieku kvalitatīvu darbību un iesaistīšanu Eiropas politikas starpdisciplinārajā pētniecībā un sadarbībā. EPPI darbība vērsta uz to, lai nodrošinātu pētniekiem un citiem interesentiem iespēju iegūt zināšanas par Eiropas integrācijas starpdisciplināro problemātiku, sabiedrības attīstībai aktuālu pētniecības virzienu un projektu īstenošanu, īpaši ievērojot ekonomiskos, tiesiskos, politiskos un socioloģiskos aspektus, ar nolūku sekmēt LZA atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.

Plānots, ka EPPI aktīvi sadarbosies ar citām LZA struktūrvienībām, pētniecības un izglītības iestādēm, fondiem, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī iesaistīsies starptautiskās pētnieciskās organizācijās, piedalīsies zinātnisku konferenču, semināru, simpoziju un citu zinātnisku sanāksmju organizēšanā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī līdzdarbosies citu zinātniski pētniecisku institūciju rīkotos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.

Powered by Elxis - Open Source CMS