LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2018. gada 25. oktobrī

5-10-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde
2018. gada 25. oktobrī, plkst. 15 LZA Senāta zālē

Darba kārtībā:

1.    LZA jauno locekļu vēlēšanām izvirzīto kandidātu ziņojumi:

Kristiāna Ābele. Pētot 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākumu Latvijas mākslā: Pārmaiņas, atklājumi un noslēpumi.

Gundars Bērziņš. Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss.

Pauls Daija. Apgaismība un latviešu literatūras vēsture 18.-19. gadsimtā.

2.    Informācija par LZA jauno locekļu vēlēšanām izvirzītajiem kandidātiem (Ēriks Jēkabsons, Ilze Koroļeva, ārzemju locekļi).

3.    Balsojums par jauno locekļu vēlēšanām izvirzītajiem kandidātiem.

4.    Iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu pētījumiem sociālajās un humanitārajās zinātnēs programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Ziņo Laura Bužinska, Valsts izglītības attīstības aģentūras Nacionālā kontaktpunkta Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta vecākā eksperte.

5.    Dažādi jautājumi.

Informācija

Tel. 67225889, 26385060
E-pasts.
HSZN zinātniskās sekretāres p.i. Ilze Stengrevica

Powered by Elxis - Open Source CMS