LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES PAZIŅOJUMS PAR VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS "LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI" PROJEKTA PIETEIKUMU ATKLĀTĀ KONKURSA IZSLUDINĀŠANU

5-10-2018

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - LZP), pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 27. septembrī izsludināja valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir nacionāla un eiropeiska, aktīva un uz attīstību vērsta pilsoniski atbildīga zināšanu sabiedrība iekļaujošai izaugsmei. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 3 111 141 EUR 36 mēnešu periodam.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 29. oktobris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv, informācijas sistēma ir pieejama ar 1. oktobri).

Konkursa nosacījumi, nolikums un tā pielikumi atrodami LZP mājaslapā.

Pēdējā atjaunošana 5-10-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS