Sākam publicēt Eižena Eteris rakstu sēriju par aktuāliem jautājumiem valsts ilgtspējīgas attīstības kontekstā

30-09-2018

Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes docētāja asociētā profesora Eižena Eteris (Eugene Eteris) pirmā publikācija Making welfare work: science and education in action ir veltīta zinātnei un izglītībai kā valsts izaugsmes pamatelementiem. Otrajā publikācijā European Super-PC: supporting science, industry and SMEs autors analizē š.g. 28. septembrī Eiropas Savienības Padomes oficiāli atbalstīto Komisijas plānu ieguldīt vienu miljardu eiro pasaules līmeņa Eiropas superdatoros.

Pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta rosinājuma nule ir iznākusi E.Eteris grāmata Latvia in Europe and the world: growth strategy for a new centennial (Zinātne, 2018,  208 lpp.) - rokasgrāmata ikvienam, kurš savu sadarbību zinātnē paredz veidot sazobē ar ES un pasaules ekonomikas un zinātnes administrējošajām struktūrām.

Autors grāmatā izskaidro ES politiskās un ekonomiskās vadlīnijas, ES stratēģiju Baltijas jūras reģionā, OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) rekomendācijas Latvijas attīstībai, Latvijas ekonomiskajai attīstībai adaptētus ilgtspējīgas attīstības stratēģiskos mērķus, līdzekļus Latvijas kā valsts ekonomikas patstāvības iegūšanai, kā arī analizē Latvijas darba tirgus specifiku un metodes tā kvalitātes uzlabošanai vietējā mērogā un sadarbībā ar partnervalstīm, parāda zinātnes un tehnoloģiju attīstības aktīvo lomu, Latvijas ekonomiskās perspektīvas tendences uzņēmējdarbībā un nacionālajā attīstībā, Latvijas politiskajā ekonomikā, viedās specializācijas stratēģijā, Eiropas industriālās politikas mērķu saskaņojumā ar Latvijas industrializācijas mērķiem un vajadzībām, digitālās sabiedrības attīstības perspektīvām un modernās Eiropas prasībām konkurētspējīgai izglītībai.

Powered by Elxis - Open Source CMS