LZA SENĀTA LĒMUMS

21-09-2018

LZA Senāts 2018. gada 18. septembra sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu akadēmiķim Ivaram KNĒTAM par būtisku ieguldījumu biomehānikas nozarē un Rīgas Tehniskās universitātes pārveidē par mūsdienīgu universitāti.

2. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājam Dr.habil.med. Mārim BALTIŅAM par nemitīgu devumu latviešu zinātniskās terminoloģijas veidošanā.

3. Apstiprināt kandidātu sarakstu LZA jaunu locekļu vēlēšanām un publiskot to atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasībām.

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa


LZA viceprezidents A. Krasņikovs, LZA FTZN zinātniskā sekretāre S. Negrejeva, LZA prezidents O. Spārītis, LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš pasniedz akadēmiķim I. Knētam LZA Senāta Atzinības rakstu                               Foto K. Broks


LZA prezidents O. Spārītis, LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš  un Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs M. Baltiņš pēc LZA Senāta Atzinības raksta saņemšanas                  

Foto A. Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS