Starptautiskās Zinātnes padomes Eiropas dalībvalstu sanāksme

21-09-2018

Starptautiskajā sistēmā gan pasaulē, gan Eiropā darbojas vairākas globālas starptautiskas zinātnes organizācijas, kuru viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir dažādu valstu zinātnieku sadarbības veicināšana un viņu lomas palielināšana globālajā zinātnē un tās procesos. Viena no tendencēm ir humanitāro un sociālo zinātņu ciešāka sasaiste ar dabas un inženierzinātnēm, kas arvien plašāk un konsekventāk tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu procesu. Straujā tehnoloģiju attīstība rada jaunus, līdz šim nepieredzētus visdažādākos izaicinājumus sociālajā sfērā, kuru risināšanā visaktīvākajā veidā jāiesaistās humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvjiem.

Šiem jautājumiem bija veltīta Starptautiskās Zinātnes padomes (ISC, International Science Council) Eiropas dalībvalstu gadskārtējā sanāksme, kas šogad septembrī notika Maskavā Krievijas Zinātņu akadēmijā (2017. gadā sanāksme notika Rīgā Latvijas Zinātņu akadēmijā). Dalībnieki bija vienisprātis, ka kultūra un sabiedrības izpratne, piemēram, nedrīkstētu atpalikt no tehnoloģiju attīstības, jo tas rada bīstamību cilvēkiem un sabiedrībai kopumā.

Starpdisciplināra pieeja pētījumos ir attīstāma daudz plašāk. Lai tas sekmētos, ir svarīgi arī pārkārtot zinātnes administrēšanu un organizāciju. Labs piemērs tam ir pagājušā gada oktobrī Taipejā pieņemtais lēmums par divu globālu starptautisku zinātnes organizāciju apvienošanos. Šo lēmumu pieņēma Starptautiskā padome zinātnei (ICSU, International Council for Science), kuras dalīborganizācija ir arī Latvijas Zinātņu akadēmija, un Starptautiskā Sociālo zinātņu padome (ISSC, International Social Science Council). Jaundibinātā organizācija ieguva nosaukumu Starptautiskā Zinātnes padome (ISC) un tās Eiropas dalīborganizācijas šādā statusā Maskavā kopā sanāca pirmo reizi. Tika apspriesti ne tikai dabas un sociālo zinātņu tuvināšanās jautājumi, bet arī izteikti priekšlikumi jaunās organizācijas jaunajai stratēģijai, ko gan paredzēts pieņemt tikai nākamā gada sanāksmē Amsterdamā.

Starptautiskās Zinātnes padomes aktivitātēs un tās darbības stratēģijas izstrādē aicināti piedalīties arī Latvijas zinātnieki. Diemžēl šī organizācija pati nefinansē zinātniskos pētījumus, bet sagaida to no dalīborganizācijām un attiecīgajām valstīm.

Tālavs Jundzis, LZA Ārlietu sekretārs

Powered by Elxis - Open Source CMS