2018. GADA LZA JAUNU LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM PIETEIKTIE KANDIDĀTI

21-09-2018

AKADĒMIĶU KANDIDĀTI

9 vakances

Valdis Kokars - Dr.chem. (1992). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors. LZA kor.loc. (2009).

Modris Greitāns - Dr.sc.comp. (2000). Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2011).

Ēriks Jēkabsons - Dr.hist. (1995). LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2016).

Edgars Liepiņš - Dr.pharm. (2005). LOSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2014).

Valdis Muktupāvels - Dr.art. (1999). LU profesors, LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2011).

Aigars Pētersons - Dr.habil.med. (1996). RSU rektors, RSU Bērnu ķirurģijas katedras profesors. LZA kor.loc. (2017).

Irina Pilvere - Dr.oec. (2001). LLU rektore, profesore. LZA kor.loc. (2010).

Feliks Sadirbajevs - Dr.habil.math. (1995). LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs. LZA kor.loc. (2008).

Gunita Zariņa - Dr.hist. (2003). LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece. LZA kor.loc. (2014).

Aivars Žūriņš - Dr.sc.ing. (1998). Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2005).

 

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻU KANDIDĀTI

ķīmijā - 1 vakance

Sergejs Beļakovs - Dr.phys. (1987). LOSI Fizikālorganiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks, RTU asociētais profesors.

Raivis Žalubovskis - Dr.chem. (2006). LOSI Lietderīgās ķīmijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes docents.

farmācijā - 1 vakance

Reinis Vilšķērsts - Dr.pharm. (2004). LOSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks.

Līga Zvejniece - Dr.med. (2007). LOSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece.

medicīnā - 1 vakance

Baiba Jansone - Dr.med. (2004). LU Medicīnas fakultātes katedras vadītāja, vadošā pētniece, LU profesore.

Ilze Konrāde - Dr.med. (2008). RSU Medicīnas fakultātes asociētā profesore, RAKUS Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja.

bioloģija - 1 vakance

Dace Pjanova - Dr.biol. (2007). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece.

Una Riekstiņa - PhD Karolinska institūtā (Zviedrija), Dr.biol. (2002). LU Medicīnas fakultātes profesore, vadošā pētniece.

materiālzinātnē - 1 vakance

Jānis Ločs - Dr.sc.ing. (2009). RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors, asociētais profesors, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošais pētnieks.

Andris Šutka - Dr.sc.ing. (2012). RTU Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas dibinātājs un vadītājs.

fizikā - 2 vakances

Juris Prikulis - Dr.phys. (2003). LU Ķīmiskās fizikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks.

Anatolijs Šarakovskis - Dr.phys. (2010). LU CFI vadošais pētnieks, LU Fizikas institūta direktora vietnieks, LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents, LU Cietvielu fizikas institūta Spektroskopijas laboratorijas vadītājs.

inženierzinātnēs - 1 vakance

Jurģis Poriņš - Dr.sc.ing. (2008). RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks, RTU profesors.

mehānikā - 1 vakance

Jevgenijs Barkanovs - Dr.sc.ing. (1993). RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta Kompozīto materiālu un konstrukciju katedras profesors, vadošais pētnieks.

pārtikas tehnoloģijā - 1 vakance

Tatjana Ķince - Dr.sc.ing. (2006). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, vadošā pētniece.

lauksaimniecības zinātnē - 1 vakance

Gunārs Lācis - PhD (2010). Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitātē, LLU Dārzkopības institūta vadošais pētnieks.

veterinārmedicīnā - 1 vakance

Anda Valdovska - Dr.med.vet. (2008). LLU Pārtikas un vides higiēnas institūta vadošā pētniece, LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītāja, LLU profesore.

ekonomika - 1 vakance

Gundars Bērziņš - Dr.sc.admin. (2013). LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, LU profesors.

Kārlis Krēsliņš - PhD (1992). Lafboro universitāte (Apvienotā karaliste). Ventspils Augstskolas rektors, Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra direktora p.i., vadošais pētnieks, asociētais profesors.

literatūrzinātnē - 1 vakance

Pauls Daija - Dr.philol. (2013). LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks.

filozofija/socioloģija - 1 vakance

Ilze Koroļeva - Dr.sc.soc. (2011). LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, direktora vietniece zinātniskajā darbā.

mākslas vēsture - 1 vakance

Kristiāna Ābele - Dr.art. (2011). LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece.

 

ĀRZEMJU LOCEKĻI

4 vakances

Sergiušs Mihaļskis - Dr.habil.art. (1981). Eberharda Karla Tībingenes universitātes (Vācija) profesors.

Anders Palzovs - Dr.oec. (1992). Rīgas ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) rektors, profesors.

Ēriks Rozners - Dr.chem. (1993). Binghemptonas Universitātes Ķīmijas fakultātes dekāns, profesors (ASV).

Bonifācijs Stundža (Bonifacas Stundžia) - Dr.habil.philol. (1996). Viļņas Universitātes profesors.

Powered by Elxis - Open Source CMS