LZA AIZVADĪTS II EIROPAS - LATVIJAS EKONOMIKAS FORUMS "INDUSTRIĀLĀ REVOLŪCIJA 4.0.: DIGITĀLĀ EKONOMIKA, DATU DROŠĪBA UN ATBILSTĪBAS LABĀ PRAKSE"

21-09-2018

LZA akadēmiķes Baibas Rivžas uzruna II Eiropas - Latvijas ekonomikas foruma dalībniekiem

Jau pagājušajā gadā I Eiropas - Latvijas Ekonomikas forumā izvirzījām mērķi, ka Latvijai jākļūst par viedvalsti, nevis lētā darbaspēka zemi.

Šogad šim mērķim ir veltīts viss II Ekonomikas forums, kā liecina tā nosaukums "Industriālā revolūcija 4.0.: digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse".

Industrijas 4.0. jaunais cikls un digitalizācija ietekmē visu sabiedrību - tas nozīmē jaunu tehnoloģiju, programmu radīšanu, bet tas nozīmē arī jaunu tehnoloģiju lietošanu un jauna tipa darbaspēka sagatavošanu un apmācību. Šis process jāsāk jau no bērnudārza un pilnīgi pašsaprotami jāturpina jaunā industrijas viļņa zināšanas integrēt vispārizglītojošajā skolā, arodizglītībā un augstskolā.

Tēlaini mēdz sacīt, ka esam pie digitālā okeāna, līdzīgi kā kādreiz Latvijas dižgars Krišjānis Valdemārs pie īstās jūras, un ir jāizstrādā kompetenču kopums, kā braukt digitālajā okeānā, tas nepieciešams būtībā ikvienam.

Piemērs sadzīviskā līmenī - Latvijā populārs teleoperators nesen ieviesa jauna līmeņa televīzijas pakalpojumu, un vienā rītā, paņemot televizora pulti, vairs neprotam ne atrast iecienīto TV kanālu, ne noskatīties gribēto raidījumu - pirmā doma: kā tā drīkst sarežģīt cilvēkam dzīvi it kā progresa vārdā?! Taču atliek vien sameklēt instrukciju un mācīties.

Labi, ar televizora ieslēgšanu jau tiksim galā, bet digitalizāciju efektīvāk izmantot jāmācās visām nozarēm, kā arī valsts pārvaldei. Tradicionālajai ražošanai un pakalpojumiem pievienojot digitalizāciju, iespējams veidot augstas pievienotās vērtības un inovatīvus produktus, nostiprināties vietējā un starptautiskajā tirgū.

Jauni produkti lielākoties rodas uz dažādu nozaru saskares robežām, un tas pastiprina dažādu nozaru sadarbības nozīmi: 1) dažādu zinātņu jomu sadarbības un pētniecības starpdisciplinaritātes nozīmi, 2) zinātnes un industrijas sadarbību, efektīvāk jārisina zināšanu pārnese.

Kopumā digitalizācija ir milzīgs izaicinājums izglītībai, zinātnei un industrijai.

Ar visiem šiem jautājumiem strādājām arī valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV, ko vadu. Secinājums - straujākai attīstībai nevaram tikai stāvēt digitālā okeāna krastā, bet pa to ir intensīvi jākuģo. Lai tajā savu ieguldījumu dod arī II Ekonomikas forums!

Powered by Elxis - Open Source CMS