LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām

20-09-2018

Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI),
pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020),
izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

  • Vadošā pētnieka vieta muzikoloģijas nozarē ar specializāciju latviešu mūzikas vēsturē un estētikā;
  • Vadošā pētnieka vieta literatūras nozarē ar specializāciju starpkultūru pētniecībā un papildu specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē;
  • Pētnieka-pēcdoktoranta vieta literatūras nozarē ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā un papildu specializāciju starpkultūru pētniecībā;
  • Pētnieka vieta literatūras nozarē ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā;
  • Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju folkloristikas vēsturē un folkloras avotu izpētē;
  • Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju mantojuma studijās;
  • Zinātniskā asistenta vieta literatūras nozarē ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā un papildu specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē.


LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā „Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012-2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem); pretendentiem uz pētnieka-pēcdoktoranta amata vietu papildus jāiesniedz pēcdoktorantūras pētījuma pieteikuma apstiprinājums. Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 15. oktobrim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS