LZA VĀRDBALVU KONKURSS

20-09-2018

Līdz piektdienai, 28. septembrim vēl ir iespēja pieteikt pretendentus LZA vārdbalvu konkursam 2019. gadam, kurā tiks piešķirtas šādas balvas:

Frīdriha Candera  balva astronomijā;

Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā;

Jāņa Endzelīna balva valodniecībā;

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs;

Teodora Celma balva filozofijā;

Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku devumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību);

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs (kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju).

Jaunajiem zinātniekiem 2019. gadā LZA piešķirs sekojošas balvas:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā un

Pretendentu pieteikumi iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV - 1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889).

Detalizēta informācija LZA mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS