Aizstāvēšana

20-09-2018

2018. gada 2. novembrī plkst.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13

EDĪTE PARUTE

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Rīdzinieku modes tērpa vēsturiskā evolūcija (13.-18.gs.) vizuālās kultūras un sociāli ekonomisko faktoru kontekstā".

Recenzenti: Dr.art. Deniss Hanovs (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.hist. Anete Karlsone (LU Latvijas vēstures institūts); Dr.habil.art Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā www.lma.lv.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome atklātā sēdē 2018. gada 11. septembrī piešķīra IVITAI FAITUŠAI ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 13. septembrī ARTŪRAM ZARIŅAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS