Apstiprina jaunu kārtību valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanai, īstenošanai un finansēšanai

6-09-2018

Nozares ministrija turpmāk varēs ne tikai veidot, bet arī īstenot un finansēt savu valsts pētījumu programmu kā valsts pasūtījumu zinātnisko pētījumu ietvaros, ievērojot savas nozares prioritātes. Lai noteiktu valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un programmai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas 4. septembrī atbalstīts valdībā.

Līdz šim valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām. Tādējādi tiek veicināts valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē, sekmējot jaunu zināšanu un prasmju attīstību, kā arī cilvēkresursu piesaisti nozarei.

Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus noteiks attiecīgās nozares ministrija, izveidojot programmas stratēģisko padomi un konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizēs un īstenos Latvijas Zinātnes padome, bet Studiju un zinātnes administrācija slēgs projekta līgumus, administrēs un kontrolēs projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu. Tādējādi nozaru ministrijas tiks atslogotas no sev neraksturīgu funkciju veikšanas un nodrošināta vienota pieeja projektu konkursu un valsts pētījumu programmas īstenošanā.

Vairāk šeit .

Powered by Elxis - Open Source CMS