Latvijas Zinātnes padome apstiprina 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu

4-07-2018

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 28. jūnijā apstiprināja 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu. 2018. gada otrais projektu konkurss tiks izsludināts pēc pirmā konkursa rezultātu paziņošanas.

Salīdzinot ar 2018. gada pirmo konkursu, nolikumā un tā pielikumos veiktas izmaiņas, no kurām galvenās ir šādas:

- konkursa kopējais finansējums ir 8 539 000 EUR, tai skaitā 5% administratīvajām izmaksām;

- projektu īstenošanas periods ir divi gadi;

- ja zinātniskā institūcija ir atzīta par atbilstošu pētniecības organizācijas (PO) statusam pirmajā konkursā, otrajā konkursā nav jāiesniedz dokumenti par atbilstību PO;

- projekta budžets detalizēti jāaizpilda tikai par atlīdzību (par abiem projekta īstenošanas gadiem), savukārt pārējās sadaļas jāaizpilda tikai par diviem gadiem kopumā;

- projekta kopsavilkums un pamatojums par atbilstību prioritārajiem virzieniem jāaizpilda atsevišķi;

- projekta īstenošana jāuzsāk un līgums par projekta īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 2018. gada decembrī;

- nav jāiesniedz vidusposma pārskats par projektu īstenošanu.

Vairāk skat. Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā

Powered by Elxis - Open Source CMS