PASAULES LATVIEŠU JURISTU III KONGRESS

28-06-2018

Jebkuram notikumam ir kāds sākuma impulss, kas to ierosina un spēj radīt vilkmi, lai to īstenotu. Pirms pāris gadiem mani uzrunāja Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis (arī Latvijas Juristu biedrības dibinātājs, viceprezidents), aicinot padomāt par to, ka, ņemot vērā juristu ievērojamo lomu gan Latvijas valsts izveidē, gan Atmodas un neatkarības atjaunošanas notikumos, valsts simtgadē būtu lietderīgi atkal sasaukt kolēģus no visas pasaules uz Pasaules latviešu juristu 3. kongresu. Sacīts, darīts.

Man ir bijis tas gods vadīt arī divu iepriekšējo juristu kongresu orgkomitejas, tāpēc ir sava zināma vēsturiska pieredze. Jau sen tiesību zinātnes cunfte ir noslāņojusies dažādās interešu grupās, kas atbalsojas arī Latvijas tiesiskajā vidē un tās kvalitātē.

Jau sākotnēji vienojāmies, ka darbosimies Pasaules latviešu zinātnieku IV kongresa ietvaros, taču saprotot arī to, ka šis kongress neradīs pavērsienu juridiskajā zinātnē un nekādi pasaulei nezināmi brīnumi atklāti netiks. Kongresa galvenais uzdevums bija iepazīt savējos pasaulē, apjaust kopējas problēmas un tendences, nākotnes izaicinājumus, saprast juristu saimes gatavību notiekošajām pārmaiņām valstī un pasaulē. Nolēmām arī neveidot paralēlas tiesību sekcijas, lai ikviens var apmeklēt visus sagatavotos priekšlasījumus, bet jebkuram referentam savukārt padomāt par to, lai viņa klāstītais būtu interesants jebkuram, arī ne-juristam. Tas ir arī ikviena meistarības tests - nebūt garlaicīgam.

Vienmēr paliek jautājums, - vai varēja būt labāk? Jā, nenoliedzami. Ar brīdi, kad PLZK un Juristu kongresa organizēšanai pieslēdzās ierēdņi, daudzas lietas sāka ritēt savādāk. Neīstenojās, tas, ko pāris gadus bija veidojusi LZA rīcības komiteja Ojāra Spārīša un Tālava Jundža vadībā.

Manuprāt, par pilnīgu neveiksmi jānovērtē ir kongresa nedraudzīgā mājaslapa un sadomātā dalības maksa kongresa dalībniekiem un iespējamiem apmeklētājiem. Bet, kongress varēja arī nebūt, ja to neviens nebūtu organizējis. Tāpēc sirsnīgs paldies ikvienam, kurš veltījis savu laiku un varēšanu. Par Juristu kongresa veiksmi varam uzskatīt aiziešanu no ierādītā pagraba LNB uz pazīstamo un ar tradīcijām saistīto Alma Mater - Latvijas Universitātes Mazo aulu.

No kļūdām mācāmies un nākamās simtgades pasākums noteikti būs krietni labāks. Vai savādāks. Šis jau paliek vēsturei un apspriešanai. Sīkāks apraksts par kongresu, tā dalībniekiem būs vēstures enciklopēdijā Timenote.info.

Teksts un foto Aivars Borovkovs,
Latvijas Juristu biedrības prezidents


12. Saeimas deputāte, juriste Inese Lībiņa-Egnere


Pasaules latviešu juristu III kongress, priekšplānā
T. Jundzis

Powered by Elxis - Open Source CMS