LZA SENĀTA LĒMUMI

28-06-2018

LZA Senāts 2018. gada 12. jūnija sēdē nolēma:

- apstiprināt LZA HSZN 2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu un piešķirt goda doktora grādu mākslas vēsturniekam Jānim Kalnačam (Dr.h.c.art), mākslas vēsturniecei, grāmatizdevējai, izdevniecības "Neputns" vadītājai Laimai Slavai (Dr.h.c.art) un arhitektam un kultūras diplomātam Jānim Dripem (Dr.h.c.arch.);

- izsludināt LZA vārdbalvu konkursu 2019. gadam sekojošās nominācijās:

Frīdriha Candera balva astronomijā;

Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā;

Jāņa Endzelīna balva valodniecībā;

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs;

Teodora Celma balva filozofijā;

Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku devumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību);

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs (kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju).

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa


LZA prezidents O. Spārītis, LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš, Dr.h.c.med. I. Urtāne, Dr.h.c.art J. Kalnačs, Dr.h.c.arch. J. Dripe, LZA ĶBMZN priekšsēdētājs P. Trapencieris
Foto A. Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS