L`ORÉAL BALTIC STIPENDIJU "SIEVIETĒM ZINĀTNĒ" PASNIEGŠANAS CEREMONIJA LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ

28-06-2018

5. jūnijā, svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā trīs zinātnieces no Latvijas, viena no Lietuvas un viena no Igaunijas saņēma 6000 eiro vērtās L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē". Šis ir četrpadsmitais gads kopš stipendijas ieviešanas Latvijā, un kopumā šo gadu laikā stipendijas saņēmušas 46 Baltijas zinātnieces. Šogad stipendijas tika piešķirtas piecām Baltijas zinātniecēm -
Dr. Ilvai Nakurtei, Mg.sc.ing. Andai Fridrihsonei un Mg.sc.chem. Margaritai Baitimirovai no Latvijas, Dr. Ģiedrei Motuzaitei-Matuzevičūtei Kīn no Lietuvas un Dr. Karinai Kogermanei no Igaunijas.

LZA prezidents Ojārs Spārītis, atklājot svinīgo ceremoniju, izteica gandarījumu, ka jau otro gadu L`ORÉAL Baltic stipendija "Sievietēm zinātnē" tiek piešķirta visu triju Baltijas valstu zinātniecēm. O. Spārītis uzteica sievietes, kas paralēli savai mātes un sievišķīguma misijas apziņai un tās realizācijai, ikdienā sevi velta pētniecībai, sasniedzot augstus zinātniskus rezultātus.

L'ORÉAL menedžere Polijā un Baltijas valstīs Violeta Rosolovska (Wioletta Rosołowska) savukārt izteica cerību, ka "Sievietēm zinātnē" programma tiks arvien attīstīta, jo tās mērķis joprojām ir aktuāls un nemainīgs - izcelt un atbalstīt jaunās sievietes zinātnieces viņu profesionālajā ceļā un stiprināt viņu ticību saviem spēkiem.

L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē" patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga norādīja, ka mūsdienu pasaulē tomēr vēl nav sasniegta pilnīga dzimumu līdztiesība vai paritāte zinātnē, īpaši materiālzinātnēs, ko bieži uzskata par ‘stiprā dzimuma' prerogatīvu.
V. Vīķe-Freiberga izteica pateicību Latvijas Zinātņu akadēmijai, kas visus šos gadus ir organizējusi L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē" žūrijas darbu Latvijas kandidātu izvērtēšanā un atlasē, un tās ilggadīgajam priekšsēdētājam akadēmiķim Jānim Stradiņam, kā arī šī gada žūrijas priekšsēdētājam akadēmiķim Ivaram Kalviņam.

Latvijas Universitātes rektors un UNESCO Nacionālās zinātnes programmas vadītājs Indriķis Muižnieks atzīmēja, ka Eiropas Savienības mērogā - 28 valstu vidū - sieviešu īpatsvars zinātniskajā personālā Latvijā ir visaugstākais (2015), bet zinātņu doktora grādu ieguvušo skaits Latvijā ir līdzvērtīgs vīriešiem un sievietēm - vidēji 4000 (2017). I. Muižnieks uzsvēra, ka sieviešu aktivitāte pētniecībā varētu būt balstīta tautas tradīcijās, latviskajā dzīvesziņā, kur mātes loma bērnu izglītošanā arvien ir bijusi stipra un noturīga. I. Muižnieks izteica pateicību V. Vīķei-Freibergai par viņas ieguldījumu šīs stipendijas patronāžā, kā arī joprojām aktīvo darbību zinātnes laukā Eiropas mērogā.

Žūrijas priekšsēdētājs akadēmiķis Ivars Kalviņš uzsvēra, ka arī šogad žūrijas darbs ir bijis saspringts, jo 47 pretendentu iesniegtie pieteikumi atklāja lielu pētniecisko virzienu daudzveidību, kas radīja grūtības, tos salīdzinot. I. Kalviņš atzīmēja, ka triju Latvijas laureāšu pētījumi ved uz izpratni par nācijas saknēm un tādējādi ir vērtējami kā nozīmīgs ieguldījums Latvijas valsts simtgadē.

Ilze Stengrevica,
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējā atjaunošana 28-06-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS