LAI RAŽĪGI UN ILGTERMIŅĀ NOZĪMĪGI KONGRESA REZULTĀTI!

14-06-2018

Šis ir īpašs gads mūsu valstij. Latvijas simtās gadadienas sagaidīšana ir ne tikai laiks novērtēt sasniegto un panākto, bet arī saprast, kādu vēlamies savu nākotni. Tikai skaidra nākotnes vīzija ļaus identificēt šodien speramos soļus un darāmos darbus, lai varētu no runām pāriet pie darbiem un proaktīvi veidot mūsu valsts pārticību nākošajos simts gados.

Latvijas zinātnes vide kopš neatkarības atgūšanas ir strauji attīstījusies, tomēr mūsu priekšā vēl joprojām ir virkne izaicinājumu. Trūkst skaidras un rezultātorientētas zinātnes pārvaldības sistēmas, valsts atvēlētais zinātnes finansējums ir pietiekams izdzīvošanai, ne attīstībai, un tā sadales mehānisms ir pilnveidojams. Iekļaušanās Eiropas pētnieciskajā telpā neveicas tik labi, kā to varētu vēlēties, un līdz ar to atpaliekam arī mums tik ļoti vajadzīgā pētniecības programmas Apvārsnis 2020 finansējuma piesaistē. Šie ir nopietni izaicinājumi, ko iespējams pārvarēt tikai mūsu zinātniekiem radoši un mērķtiecīgi sadarbojoties.

Pasaules latviešu zinātnieku IV kongress ir satikšanās vieta tiem, kam rūp Latvijas attīstība. Kongress apvieno zinātniekus un politikas veidotājus, kam ir spēja mainīt Latvijas attīstības kursu un panākt zinātnes vides transformāciju. Kongress ir iespēja satikties, pārrunāt darāmo un vienoties par sadarbību.

Latvijas jaunajiem zinātniekiem šie jautājumi ir īpaši nozīmīgi. Latvijas formula 2050 tieši attiecas uz mums. Šodienas skolēni, studenti un gados jaunākie zinātnieki būs tie, kas dzīvos 2050. gada zinātnes vidē. Šodien tiek runāts par viņiem un priekš viņiem. Šodienas rezultāti būs viņu mantojums un izejas punkts tālākai attīstībai. Tas, kā izmantosim zinātnes potenciālu šodien, veidos mūsu valsts, mūsu bērnu un mazbērnu nākotni.

Kongress notiek skaistā laikā - tieši pirms Jāņiem, kad daba ir košuma, svaiguma un priecīgu gaidu pilna. Šis ir brīnišķīgs laiks svētkiem, dzīves un zinātnē sasniegtā svinēšanai, jaunu plānu kaldināšanai. Tomēr jāatceras, ka darbs notiek ikdienā. Ka katru dienu paveiktais ir tas, kas veidos (vai neveidos) mūsu tālākos panākumus. Mums saskaņoti un mērķtiecīgi ir jādarbojas ikdienā, lai veidotu talantiem atvērtu Latvijas zinātnes vidi, lai piesaistītu mūsu valstij spēcīgus zinātnisko grupu vadītājus, lai iedibinātu spēcīgu kvalitatīvas publicēšanās kultūru un apjomīga Eiropas Savienības pētniecības programmu finansējuma piesaistīšanas tradīcijas.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība balsta savu darbību uz trim pīlāriem: jauno zinātnieku interešu pārstāvība zinātnes politikā, zinātnes komunikācija un komercializācija, kā arī tīklošanās jaunu ideju, projektu, sadarbības attīstīšanai.

Visas šīs aktivitātes, kā arī citu zinātniekus apvienojošo organizāciju darbs, ir ar mērķi pilnveidot zinātnes vidi Latvijā. Mēs šajā izaicinājumā esam visi kopā un tā ir mūsu atbildība izmantot foruma sniegtās iespējas risinājumu meklēšanā. Tikai vienoti un apzināti darbojoties mēs spēsim panākt nepieciešamās pārmaiņas. Ar šo Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valde sirsnīgi sveic Pasaules latviešu zinātnieku IV kongresa dalībniekus un novēl panākt ražīgus, nozīmīgus un ilgspēlējošus kongresa rezultātus!

Kongresa dalībniek, aicinām Jūs izmantot iespēju veidot mūsu valsts kopīgo spēku, attīstību un panākt nozīmīgas pārmaiņas Latvijā!

Ieva Siliņa,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja

Pēdējā atjaunošana 14-06-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS