VPP EKOSOC - LV PĒTĪJUMU REZULTĀTU PREZENTĀCIJA STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ IGAUNIJAS DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UNIVERSITĀTĒ

1-06-2018

VPP EKOSOC - LV vadītājā akadēmiķe Baiba Rivža un projekta vadītājas asistente Ligita Āzena piedalījās starptautiskā konferencē Tartu, kuru organizēja Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte. Konferencē tika prezentēti pētījumu rezultāti, kuri tapuši ar VPP EKOSOC - LV atbalstu: uz zināšanām balstītas ekonomikas sastāva un telpiskā sadalījuma izmaiņas Latvijas lauku apvidos un AHP pētniecības metodes pielietojums Pierīgas reģiona viedās specializācijas attīstības analīzē.


Powered by Elxis - Open Source CMS