APKOPOTI DATI PAR PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS OTRĀS KĀRTAS REZULTĀTIEM

31-05-2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apkopojusi datus par otrās atlases kārtas saņemtajiem pieteikumiem pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

Otrajā kārtā ir saņemti 140 pieteikumi, no kuriem 53 ir fundamentālie un 87 rūpnieciskie pētījumi.

Iesniegto pieteikumu kopējā finansējuma summa ir
18 663 079,93 EUR, tostarp:

 • Fundamentālo pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 7 024 808,69 EUR
 • Rūpniecisko pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 11 638 271,24 EUR.

Iesniegtajos pieteikumos kā pētnieki ir piesaistīts 31 ārvalstu pēcdoktorants, vēl 9 pēcdoktoranti ir strādājuši pētniecības institūcijās un augstskolās ārvalstīs. No 140 pētniekiem 39 ir ieguvuši doktora grādus ārvalstīs.

Iesniegto pētniecības pieteikumu sadalījums

Pētniecības pieteikumus iesniegušas 28 organizācijas, no tām 23 - zinātniskās institūcijas un 5 komersanti. Visvairāk pieteikumus iesniegusi Rīgas Tehniskā universitāte (33 pieteikumi) un Latvijas Universitāte (23 pieteikumi).

Iesniegto pētniecības pieteikumu sadalījums pa RIS3 jomām

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā iesniegti 33 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), no kuriem

 • 6 ir fundamentālie pētījumi
 • 27 rūpnieciski pētījumi.

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir
4 415 594,88 EUR.

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā iesniegti
13 pētniecības pieteikumi, no kuriem

 • 4 ir fundamentālie pētījumi
 • 9 rūpnieciski pētījumi (no tiem 2 komersantu iesniegti).

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 1 737 656,80 EUR.

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā iesniegti 23 pētniecības pieteikumi , no kuriem

 • 7 ir fundamentālie pētījumi
 • 16 rūpnieciski pētījumi (no tiem 1 komersanta iesniegts).

Zināšanu-ietilpīgas bioekonomikas jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 3 077 535,72 EUR.

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā iesniegti 35 pētniecības pieteikumi, no kuriem

 • 23 ir fundamentālie pētījumi
 • 12 rūpnieciski pētījumi (no tiem 1 komersanta iesniegts).

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 4 615 281,28 EUR.

Viedās enerģētikas jomā iesniegti 10 pētniecības pieteikumi, no kuriem

 • 1 ir fundamentālie pētījumi
 • 9 rūpnieciski pētījumi (no tiem 1 komersanta iesniegts).

Viedās enerģētikas jomā pieteiktais finansējuma apjoms ir 1 338058,80 EUR.

Iesniegti 26 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, no kuriem

 • 23 ir fundamentālie pētījumi
 • 3 rūpnieciski pētījumi.


Pieprasītā finansējuma sadalījums pa RIS3 jomām

Pieprasītā finansējuma apjoms pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, ir 3 478 952,45 EUR.

Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa

Powered by Elxis - Open Source CMS