ATKLĀTA VĒSTULE PARLATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻAS RĪKOTO EKSPERTU KONSĪLIJU PAR "PAR STAMBULAS KONVENCIJU" UN TĀ SLĒDZIENU

31-05-2018

Rakstām par 2018. gada 18. aprīlī notikušo LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas konsīliju "Par Stambulas konvenciju" un tā slēdzienu. Saskaņā ar LZA mājaslapā sniegto aprakstu, "konsīlijā ir vairākas principiālas dalībnieku grupas: valsts institūciju pārstāvji, kas informē ekspertus un kompetenti atbild uz ekspertu uzdotajiem jautājumiem; eksperti, kas vispusīgi analizē jautājumu; plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kas seko diskusijai un pauž informāciju sabiedrībai; interesenti, kas vēlas noklausīties diskusiju klātienē."

Vēršam uzmanību, ka konsīlijs un tā slēdziens pārkāpj konsīlija norises regulējumu. Pirmkārt, konsīlijā valsts institūciju pārstāvju viedoklis netika skaidri nodalīts no ekspertu viedokļa, bet slēdzienā konsīlija transkriptiem tika pievienots papildu viedoklis, lai iegūtu vajadzīgajam slēdzienam atbilstošu "balsu" skaitu. "Balsu" samērs savukārt ir iegūts, mehāniski summējot visu klātesošo ekspertu un valsts institūciju pārstāvju un papildu pievienotā "eksperta" balsi. Konsīlija slēdzienā vispār netika pārstāvēts par jomu atbildīgās Labklājības ministrijas viedoklis.

Uzskatām, ka konsīlija norises gaita un slēdziena uzbūve neatbilst zinātniski kvalificētam slēdzienam gan tvēruma, gan argumentu pamatotības ziņā. Diskusijas sākumā tika uzdoti tendenciozi un neētiski jautājumi, piemēram, "Kas ir vardarbība un līdztiesība/vienlīdzība ikdienā? Kā tā izpaužas un kā tās mazināt vai nepieļaut?", pievienojot slēdzienam arī ar Konvenciju nesaistītus pārspriedumus.

Lai arī sākotnēji paredzēts kā zinātnes pienesums sabiedrībai, šādi organizēts konsīlijs degradē Latvijas zinātni, Latvijas Zinātņu akadēmijas prestižu un tās ekspertīzes kvalitāti.

Lūdzam LZA stingrāk pārraudzīt konsīliju ekspertu atlasi (piemēram, izvirzot līdzīgus kritērijus kā LZP ekspertu statusam) un konsīlija organizēšanas kārtību, šādi nodrošinot zinātniski kvalitatīvu un pamatotu ekspertīzi.

Mēs, zemāk parakstījušies trīsdesmit trīs Latvijas zinātnieki un pētnieki, nepiekrītam konsīlija slēdzienam un aicinām Saeimu ratificēt Konvenciju, nesaskatot nekādus zinātniski pamatotus riskus Latvijas sabiedrībai un Satversmei. Konvencijas neratificēšana, savukārt, būs spēcīgs signāls starptautiskajai sabiedrībai un varmākām, apliecinot, ka Latvijā ir augsta tolerance pret vardarbību ģimenē.

Vēstuli parakstīja konsīlija dalībnieces, LU asociētās profesores Aivita Putniņa un Kristīne Dupate un vēl 31 humanitāro un sociālo zinātnes nozari pārstāvošs zinātnieks https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/33-latvijas-zinatnieki-aicina-atbalstit-stambulas-konvencijas-ratifikaciju.a279578/

Pēdējā atjaunošana 31-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS