Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotā ekspertu konsīlija „Par Stambulas konvenciju" slēdziens

21-05-2018

Konsīlijs notika 2018. gada 18. aprīlī.  Konsīlijā bija īpaši aicināti piedalīties Latvijas Republikas Saeimas deputāti, Tieslietu ministrijas pārstāvji un neatkarīgi eksperti.

Konsīlijā savu viedokli izteica: Mg.iur. Gunārs Kūtris, Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts; Silvija Šimfa, Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāte; Aija Rozena, Latvijas Republikas tieslietu ministra padomniece; Dr.theol. Zbigņevs Stankevičs, Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts; Dr.phil(theol). Dace Balode, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne; Dr.iur. Kristīne Dupate, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore; LZA akadēmiķis Dr.phil. Igors Šuvajevs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas katedras profesors; PhD Aivita Putniņa, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, un Mg.psych. Marija Ābeltiņa, Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas pārstāve. Konsīlija laikā tika iesniegts Latvijas Republikas tieslietu ministra Dzintara Rasnača ārštata padomnieces starptautiskajās un Eiropas privāttiesībās Dr.iur. Baibas Rudevskas ziņojums. Tajā paustais viedoklis saskaņots ar tieslietu ministru.

Konsīlija mērķis bija izvērtēt tā sauktās Stambulas konvencijas (turpmāk lietots arī Konvencija un SK) darbības jomas un nozīmi Latvijā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotā ekspertu konsīlija lēmums ir: līdz brīdim, kad neskaidrie jautājumi būs noskaidroti un precizēti, to ietekme izpētīta un izskaidrota sabiedrībai, būs izslēgta iespēja izmantot SK kā ideoloģisku instrument sabiedrības pārveidošanai un būs sagatavota Konvencijas īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra, Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas) ratifikāciju atlikt.

Slēdzienu sagatavojusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķe Raita Karnīte.

Slēdziens (.pdf)

Powered by Elxis - Open Source CMS