LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde 2018.g. 24.maijā

15-05-2018

ĶBMZN sēde
ceturtdien, 2018.gada 24.maijā plkst. 15:00
LZA 2.stāva Sēžu zālē

Tēma -  Pēcdoktorantūras pētniecības grantu ziņojumi. 

Darba kārtība.

1. Inovatīvu ogļskābes anhidrāzes inhibitoru kā potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana. OSI pētniece Dr. chem. Aiga Grandāne

2. Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze LU Fizikas un matemātikas pētn. Dr.phys. Oksana Petričenko

3. Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem. KĶI Celulozes laboratorijas pētn. Dr.sc.ing. Inese Fiļipova (Šāble)

4. Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslim-šanām. RTU pētniece Dr.chem. Inese Mieriņa

5. Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vad.pētn. Dr.med. Alīna Sultanova

6. Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētn. Dr.biol. Ineta Kalniņa

7. Dažādi jautājumi


 Nodaļas priekšsēdētājs - Pēteris  Trapencieris
 Zinātniskā sekretāre   - Daina Daija  (tel.67220725)

Powered by Elxis - Open Source CMS