Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 2018. gada 26. aprīļa sēdes prezentācijas

2-05-2018

Š.g. 26. aprīļa HSZN izbraukuma sēde LU un Microsoft Inovāciju centrā bija veltīta sociālo zinātņu problemātikai - par Baltijas Studiju centra pieredzi Eiropas Savienības pētnieciskajos projektos referēja LZA korespondētājloceklis  Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs, bet par sociālo un humanitāro zinātņu ekosistēmu Latvijā - Latvijas Kultūras akadēmijas vadošā pētniece Dr.sc.soc. Ilona Kunda. 

Sēdes darba kārtībā bija balsojums par LZA goda doktora grāda piešķiršanu Dr.art. Jānim Kalnačam, mākslas zinātniecei, izdevniecības „Neputns" vadītājai Laimai Slavai un arhitektam Jānim Dripem.  Balsojuma rezultātā visi trīs pretendenti guva pārliecinošu atbalstu. Saskaņā ar LZA Statūtiem, LZA goda doktora grāda piešķiršanu jāapstiprina LZA Senātam.

Prezentācijas:

Tālis Tīsenkopfs, Dr.sc.soc. BSC pieredze Eiropas Savienības pētniecības projektos (pdf.)

Ilona Kunda, Dr.sc.soc. Pētījums par sociālo un humanitāro zinātņu ekosistēmu Latvijā (pdf.)

Pēdējā atjaunošana 2-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS